User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Ticket Settings
Jegybeállítások
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Email Settings
E-mail beállítások
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Administration
Adminisztráció
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Introduction
Bevezetés
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

You can help translating this documentation to your language at <ulink url="https://translate.otrs.com/">translate.otrs.com</ulink>.
Segíthet az OTRSezen dokumentum lefordításában a saját nyelvére a <ulink url="https://www.transifex.com/otrs/OTRSlate.otrs.com/">Ttransifexlate.otrs.com</ulink> oldalon.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

All trade names are used without the guarantee for their free use and are possibly registered trade marks. All products mentioned in this manual may be trade marks of the respective manufacturer.
Minden márkanév a szabad felhasználásra vonatkozó garancia nélkül kerül felhasználásra, és lehetséges bejegyzett védjegyek lehetnek. Az ebben a kézikönyvben említett összes termék az illető gyártó védjegyei lehetnek.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

You may copy it in whole or in part as long as the copies retain this copyright statement.
Lemásolhatja részben vagy egészben mindaddig, amíg a másolat tartalmazza ezt a szerzői jogi nyilatkozatot.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

This work is copyrighted by OTRS AG.
Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-03-06</date>
<copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-03-06</date>
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

OTRS 6 - Admin Manual
OTRS 6 - Adminisztrátori kézikönyv
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

en
hu
a year ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

New strings to translate a year ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Resource update a year ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

New string to translate a year ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Resource update a year ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

New string to translate a year ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Resource update a year ago

Search