Session has timed out. Please log in again.
Baigėsi sesijai skirtas laikas. Prisijunkite iš naujo.
a year ago
to open it in a new window.
atverti naujame lange.
a year ago
Edit the system configuration settings.
Keisti sistemos konfigūracijos nustatymus.
a year ago
The identifier of the system. Each ticket number and each HTTP session ID contain this number.
Sistemos identifikacijos numeris. Šis numeris bus kiekviename trikties numeryje ir kiekviename HTTP sesijos ID.
a year ago
Restart your webserver
Perkraukite savo web serverį.
a year ago
User for inbound mail.
Naudotojas įeinančiam el. paštui.
a year ago
Select inbound mail type.
Pasirinkite įeinančio el. pašto tipą.
a year ago
SMTP host.
SMTP serveris.
a year ago
Select outbound mail port.
Pasirinkite išeinančio el. pašto prievadą.
a year ago
Select outbound mail type.
Pasirinkite išeinančio el. pašto tipą.
a year ago
JavaScript not available
JavaScript neįjungtas.
a year ago
Search Results for
Paieškos rezultatai:
a year ago
Output to
Rezultato išvedimas:
a year ago
JavaScript Not Available
JavaScript neįjungtas.
a year ago
No ticket data found.
Nerasta duomenų apie triktį.
a year ago
You need a email address.
Jums reikia el. pašto adreso.
a year ago
Parent
Tėvinis?as/globėjas
a year ago
Child
Vaikinis?as
a year ago
How we should address you
Kaip turėtume į Jus kreiptis?
a year ago
Your email with ticket number "<OTRS_TICKET>" is merged to "<OTRS_MERGE_TO_TICKET>".
Jūsų el. laiškas trikties numeriu "<OTRS_TICKET>" yra sujungtas su "<OTRS_MERGE_TO_TICKET>"!.
a year ago

Search