User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

public (public)
nyilvános (nyilvános)
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

public (all)
nyilvános (összes)
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

internal (agent)
belső (ügyintéző)
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

external (customer)
külső (ügyfél)
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Toolbar Item for a shortcut.
Eszköztárelem egy gyorsbillentyűhöz.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Ticket subject for approval of FAQ article.
Jegy tárgya egy GyIK bejegyzés jóváhagyásához.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Ticket body for approval of FAQ article.
Jegy törzse egy GyIK bejegyzés jóváhagyásához.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'Ticket' objects using the 'ParentChild' link type.
Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „Jegy” objektumokkal a „Szülő-gyermek” hivatkozástípus használatával.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'Ticket' objects using the 'Normal' link type.
Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „Jegy” objektumokkal a „Normál” hivatkozástípus használatával.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'FAQ' objects using the 'ParentChild' link type.
Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „GyIK” objektumokkal a „Szülő-gyermek” hivatkozástípus használatával.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'FAQ' objects using the 'Normal' link type.
Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „GyIK” objektumokkal a „Normál” hivatkozástípus használatával.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

The identifier for a FAQ, e.g. FAQ#, KB#, MyFAQ#. The default is FAQ#.
Egy GyIK azonosítója, például FAQ#, TB#, GyIK#. Az alapértelmezett: FAQ#.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

The default languages for the related FAQ articles.
Az alapértelmezett nyelvek a kapcsolódó GyIK bejegyzéseknél.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Text Only
Csak szöveg
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Symptom
Jelenség
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Solution
Megoldás
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Shows a link in the menu to print a FAQ in the its zoom view of the agent interface.
Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy GyIK nyomtatásához az ügyintézői felületen az elem nagyítási nézetében.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Shows a link in the menu to go back in the FAQ zoom view of the agent interface.
Egy hivatkozást jelenít meg a menüben az ügyintézői felület GyIK nagyítási nézetébe való visszatéréshez.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Shows a link in the menu to edit a FAQ in the its zoom view of the agent interface.
Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy GyIK szerkesztéséhez az ügyintézői felületen az elem nagyítási nézetében.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Shows a link in the menu to access the history of a FAQ in its zoom view of the agent interface.
Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy GyIK előzményeinek eléréséhez az ügyintézői felületen az elem nagyítási nézetében.
a year ago

Search