User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

regularly
rendszeresen
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

once
egyszer
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Zoom.
Munkamegrendelés nagyítása.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Zoom
Munkamegrendelés nagyítása
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Report.
Munkamegrendelés jelentése.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder History.
Munkamegrendelés előzményei.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder History Zoom.
Munkamegrendelés előzményeinek nagyítása.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Edit.
Munkamegrendelés szerkesztése.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Delete.
Munkamegrendelés törlése.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Agent.
Munkamegrendelés ügyintézője.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Add.
Munkamegrendelés hozzáadása.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Add (from template).
Munkamegrendelés hozzáadása (sablonból).
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

User Search
Felhasználókeresés
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Types of tickets, where in the ticket zoom view a link to add a change will be displayed.
Jegyek típusai, ahol a jegy nagyítás nézetben egy változás hozzáadására mutató hivatkozás lesz megjelenítve.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Time Slot
Időrés
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

This ACL module restricts the usuage of the ticket types that are defined in the sysconfig option 'ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes', to users of the groups as defined in "ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups". As this ACL could collide with other ACLs which are also related to the ticket type, this sysconfig option is disabled by default and should only be activated if needed.
Ez az ACL modul korlátozza az „ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes” rendszerbeállítási lehetőségben meghatározott jegytípusok használatát az „ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups” csoportban meghatározott felhasználókra. Mivel ez az ACL ütközhet más olyan ACL-ekkel, amelyek szintén a jegytípussal vannak összefüggésben, ezért ez a rendszerbeállítási lehetőség alapértelmezetten le van tiltva, és csak akkor kell aktiválni, ha szükséges.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

The identifier for a workorder, e.g. Workorder#, MyWorkorder#. The default is Workorder#.
Egy munkamegrendelés azonosítója, például Workorder#, MyWorkorder#. Az alapértelmezett: Workorder#.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

The identifier for a change, e.g. Change#, MyChange#. The default is Change#.
Egy változás azonosítója, például Change#, MyChange#. Az alapértelmezett: Change#.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Template.
Sablon.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Template type
Sablontípus
10 months ago

Search