User avatar bu

New strings to translate

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionSlovak

New strings to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago
Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionSlovak

Committed changes a year ago
Logout successful.
Odhlásenie bolo úspešné.
a year ago
Logout successful.
Odhlásenie úspešné.
a year ago
Logout %s
Odhlásiť %s
a year ago
Unlocked ticket.
História: odomkniNeuzamknutý tiket.
a year ago
Locked ticket.
História: zamkniUzamknutý tiket.
a year ago
Locked Tickets.
Uzamknuté tikety.
a year ago
Ticket pending reminder notification (unlocked)
Oznámenie počas pripomenutie tiketu (odoneuzamknutý)
a year ago
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknúutý.
a year ago
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible.
Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
a year ago
Ticket Unlocked
Tiket neuzamknutý
a year ago
Ticket Locked
Tiket uzamknutý
a year ago
Ticket locked.
Tiket uzamknutý.
a year ago
Ticket email delivery failure notification
Oznámenie zlýhania doručenia emailu
a year ago
You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments.
Dostanete oznámenie v čase pripomenutie jedné z vášich stretnutie.
a year ago
Appointment reminder notification
Oznámenie pripomenutie stretnutia
a year ago
You will receive a notification if a ticket's service is changed to one of your "My Services".
Dostanete oznámenie pri zmene služby niektorého vašho tiketu v "Moje služby".
a year ago

Search