Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionSlovak

Committed changes 4 months ago
Logout successful.
Odhlásenie bolo úspešné.
4 months ago
Logout successful.
Odhlásenie úspešné.
4 months ago
Logout %s
Odhlásiť %s
4 months ago
Unlocked ticket.
História: odomkniNeuzamknutý tiket.
4 months ago
Locked ticket.
História: zamkniUzamknutý tiket.
4 months ago
Locked Tickets.
Uzamknuté tikety.
4 months ago
Ticket pending reminder notification (unlocked)
Oznámenie počas pripomenutie tiketu (odoneuzamknutý)
4 months ago
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknúutý.
4 months ago
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible.
Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
4 months ago
Ticket Unlocked
Tiket neuzamknutý
4 months ago
Ticket Locked
Tiket uzamknutý
4 months ago
Ticket locked.
Tiket uzamknutý.
4 months ago
Ticket email delivery failure notification
Oznámenie zlýhania doručenia emailu
4 months ago
You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments.
Dostanete oznámenie v čase pripomenutie jedné z vášich stretnutie.
4 months ago
Appointment reminder notification
Oznámenie pripomenutie stretnutia
4 months ago
You will receive a notification if a ticket's service is changed to one of your "My Services".
Dostanete oznámenie pri zmene služby niektorého vašho tiketu v "Moje služby".
4 months ago
Ticket service update notification
Oznámenie aktualizácie služby tiketu
4 months ago
Ticket escalation warning notification
Oznámenie varovania pri vystupňovanie tiketu
4 months ago

Search