User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Committed changes a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

pipe
cső
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Ticket event module to send an acknowledge to Nagios.
Jegyesemény modul egy nyugta küldéséhez a Nagios számára.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Ticket event module to send an acknowledge to Icinga2.
Jegyesemény modul egy nyugta küldéséhez a Icinga2 számára.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

The HTTP acknowledge user.
A HTTP nyugtázási felhasználó.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

The HTTP acknowledge password.
A HTTP nyugtázási jelszó.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

The HTTP acknowledge URL.
A HTTP nyugtázási URL.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Set the incident state of a CI automatically when a system monitoring email arrives.
Egy CI incidensállapotának automatikus beállítása, amikor egy rendszerfigyelő e-mail érkezik.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Named pipe acknowledge format for service.
Elnevezett cső nyugtázási formátum a szolgáltatásnál.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Named pipe acknowledge format for host.
Elnevezett cső nyugtázási formátum a gépnél.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Named pipe acknowledge command.
Elnevezett cső nyugtázási parancs.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Name of the Dynamic Field for Service.
A dinamikus mező neve a szolgáltatásnál.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Name of the Dynamic Field for Host.
A dinamikus mező neve a gépnél.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Link an already opened incident ticket with the affected CI. This is only possible when a subsequent system monitoring email arrives.
Egy már megnyitott incidensjegy összekapcsolása az érintett CI-vel. Ez csak akkor lehetséges, amikor egy következő rendszerfigyelő e-mail érkezik.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Icinga2 acknowledgement sticky.
Icinga2 nyugtázás ragasztás.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Icinga2 acknowledgement notify.
Icinga2 nyugtázás értesítés.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Icinga2 acknowledgement enabled?
Icinga2 nyugtázás engedélyezve?
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Icinga2 acknowledgement comment.
Icinga2 nyugtázás megjegyzése.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Icinga2 acknowledgement author.
Icinga2 nyugtázás szerzője.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / System MonitoringHungarian

Icinga API URL.
Icinga API URL.
a year ago

Search