Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Administration Manual GFDL-1.3 272
FAQ GPL-3.0 2
General Catalog Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Import Export GPL-3.0
ITSM Change Management GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
ITSM Core GPL-3.0
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0
OTRS Clone DB Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
((OTRS)) Community Edition GPL-3.0 12
OTRS::ITSM Manual GFDL-1.3
OTRS Master Slave Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Survey GPL-3.0
System Monitoring Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
TimeAccounting Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Project website otrs.com
Translation license GFDL-1.3 OTRS::ITSM Manual Administration Manual GPL-3.0 ITSM Core Import Export TimeAccounting ITSM Configuration Management FAQ ((OTRS)) Community Edition Survey ITSM Incident Problem Management OTRS Clone DB OTRS Master Slave System Monitoring General Catalog ITSM Change Management
Languages 1
Source strings 12,818
Source words 157,845
Source characters 1,099,955
Hosted strings 12,818
Hosted words 157,845
Hosted characters 1,099,955
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

Shows the ticket history (reverse ordered) in the agent interface.
Megjeleníti a jegy előzményekeit (fordítottan rendezve) az ügyintézői felületen.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

Module to grant access if the CustomerUserID of the ticket matches the CustomerUserID of the customer.
Egy modul hozzáférés megadásához, ha a jegy ügyfél-felhasználó -azonosítója megegyezik az ügyfél ügyfél-felhasználó -azonosítójával.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

If enabled, system forces “target” attribute replacement in links. Otherwise, “target” attribute is added only if not already defined.
Ha engedélyezve van, akkor a rendszer kényszeríti a hivatkozásokban lévő „target” attribútum helyettesítését. Egyébként a „target” attribútum csak akkor lesz hozzáadva, ha még nincs meghatározva.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

Enables the manual sending of support data and the generation of support bundles via GUI.
Engedélyezi a támogatási adatok kézi küldését és a támogatási csomagok előállítását a grafikus felhasználói felületen keresztül.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

Logout
Kilépjelentkezés
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

Invalid query.
Érvénytelen lekérdezés.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

New customer user ID
Új ügyfél-azonosító felhasználó-azonosító
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

Please activate this transport in order to use it.
Kapcsolja be aezt az átvitelt annak érdekében, hogy használni tudja.
2 weeks ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

New strings to translate 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity