This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Translation status

1,117 Strings 100% Translate
16,516 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
OTRS Clone DB Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
FAQ GPL-3.0 2
General Catalog Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
ITSM Core GPL-3.0
System Monitoring Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Import Export GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
TimeAccounting Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Administration Manual GFDL-1.3 272
Survey GPL-3.0

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Free Documentation License v1.3 or later
Filemask i18n/doc-itsm.*.po
Translation file i18n/doc-itsm.hu.po
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Change Management, according to ITIL, is a Service Transition process whose purpose is to manage IT changes, including planning, documentation, and implementation upon approval and clearance. The objective is to minimize negative effects on the IT infrastructure, particularly on critical services, resulting from ad-hoc or poorly-managed changes or amendments.
Az ITIL szerinti változásmenedzsment egy olyan szolgáltatásbevezetéátadási folyamat, amely célja az IT változások kezelése, beleértve a tervezést, a dokumentációt, valamint a jóváhagyást és engedélyezést követő megvalósítást. A célja az olyan negatív hatások minimalizálása az IT infrastruktúrán, különösen a kritikus szolgáltatásoknál, amelyek eseti vagy gyengén kezelt változásokból vagy módosításokból származnak.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Committed changes a year ago
User avatar bu

Translation approved

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements".
A kombinált munkában az eredeti dokumentumok összes „Előzmények” elnevezésű szakaszát össze kell olvasztania, miáltal egy összefüggő „Előzmények” elnevezésű szakasz jön létre; hasonlóképp kell eljárnia a „Köszönetnyilvánítás”, illetve az „Ajánlások” elnevezésű szakaszok tekintetében. Ugyanakkor minden „Hozzájárulás” elnevezésű szakaszt törölnie kell.
a year ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Resource update a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.
Amennyiben a dokumentum nem egyértelmű programkódpéldákat is tartalmaz, úgy azt javasoljuk, hogy e példákat egy választása szerinti szabad szoftver licenc alatt közölje – mint például a GNU General Public License –, hogy lehetővé tegye a kódok szabad szoftverekben való alkalmazását.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

If you have no Invariant Sections, write "with no Invariant Sections" instead of saying which ones are invariant. If you have no Front-Cover Texts, write "no Front-Cover Texts" instead of "Front-Cover Texts being LIST"; likewise for Back-Cover Texts.
Amennyiben nincsenek Nem változtatható szakaszok, akkor ahelyett a rész helyett, hogy melyek nem változtathatóak, írja azt, hogy Nem tartalmaz Nem változtatható szakaszokat. Amennyiben nincsenek Címlapszövegek, akkor Címlapszöveg felsorolása helyett, írja azt, hogy Címlapszöveget nem tartalmaz; hasonlóan járjon el a Hátlapszöveg esetében.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".
Copyright (C) ÉV AZ ÖN NEVE. Engedélyt adunk Önnek a jelen dokumentum sokszorosítására, terjesztésére és/vagy módosítására a Free Software Foundation által kiadott GNU Free Documentation License 1.1-es, vagy bármely azt követő verziójának feltételei alapján. Nem Változtatható szakaszok: ITT SOROLJA FEL A CÍMEIKET, Címlapszövegek: FELSOROLÁS, Hátlapszövegek: FELSOROLÁS. A jelen licenc egy példányát a „GNU Free Documentation License” elnevezésű szakasz alatt találja.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:
Ha a jelen Licencet egy Ön által írt dokumentumban kívánja használni, akkor mellékelje hozzá a Licenc egy példányát, továbbá vezesse rá az alábbi szerzői jogi és licencközleményeket, rögtön a címlapot követően:
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

How to use this License for your documents
A Licenc alkalmazása saját dokumentumaira
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.
A Licenc minden változata egyedi verziószámmal van ellátva. Ha a Dokumentum jelen Licenc egy konkrét, számozott verziójára „vagy bármely újabb verzióra” hivatkozik, úgy önnek a szóban forgó változat, vagy bármely újabb a Free Software Foundation által (nem vázlatként) kiadott verzió feltételeinek követésére lehetősége van. Ha a Dokumentum nem ad meg semmilyen verziószámot, úgy bármely, a Free Software Foundation által valaha (nem vázlatként) kiadott változat megfelel.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,117 16,516 117,803
Translated 100% 1,117 16,516 117,803
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change June 17, 2021, 11:35 a.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity