Translation status

5 Strings 100% Translate
54 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FAQ GPL-3.0 2
General Catalog Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
ITSM Core GPL-3.0
System Monitoring Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Import Export GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
TimeAccounting Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
OTRS::ITSM Manual GFDL-1.3
Administration Manual GFDL-1.3 272
Survey GPL-3.0

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemask i18n/OTRSCloneDB/OTRSCloneDB.*.po
Translation file i18n/OTRSCloneDB/OTRSCloneDB.hu.po
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Committed changes a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

This setting specifies which table columns contain blob data as these need special treatment.
Ez a beállítás határozza meg, hogy mely táblaoszlopok tartalmaznak blob adatokat, mivel ezek különleges bánásmódot igénylenek.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Specifies which columns should be checked for valid UTF-8 source data.
Meghatározza, hogy mely oszlopokat kell ellenőrizni érvényes UTF-8 forrásadatokhoz.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Settings for connecting with the target database.
Beállítások a céladatbázissal történő csatlakozáshoz.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Log file for replacement of malformed UTF-8 data values.
Naplófájl a helytelenül formázott UTF-8 adatértékek helyettesítéséhez.
a year ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

List of tables should be skipped, perhaps internal DB tables. Please use lowercase.
Azon táblák listája, amelyeket ki kell hagyni. Valószínűleg belső adatbázistáblák. Használjon kisbetűs neveket.
a year ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Resource update a year ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5 54 351
Translated 100% 5 54 351
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 21, 2020, 5:36 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity