Translation status

5 Strings 100% Translate
54 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FAQ GPL-3.0 2
General Catalog Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
ITSM Core GPL-3.0
System Monitoring Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Import Export GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
TimeAccounting Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
OTRS::ITSM Manual GFDL-1.3
Administration Manual GFDL-1.3 272
Survey GPL-3.0

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemask i18n/OTRSCloneDB/OTRSCloneDB.*.po
Translation file i18n/OTRSCloneDB/OTRSCloneDB.hu.po
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Committed changes 10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

This setting specifies which table columns contain blob data as these need special treatment.
Ez a beállítás határozza meg, hogy mely táblaoszlopok tartalmaznak blob adatokat, mivel ezek különleges bánásmódot igénylenek.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Specifies which columns should be checked for valid UTF-8 source data.
Meghatározza, hogy mely oszlopokat kell ellenőrizni érvényes UTF-8 forrásadatokhoz.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Settings for connecting with the target database.
Beállítások a céladatbázissal történő csatlakozáshoz.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Log file for replacement of malformed UTF-8 data values.
Naplófájl a helytelenül formázott UTF-8 adatértékek helyettesítéséhez.
10 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

List of tables should be skipped, perhaps internal DB tables. Please use lowercase.
Azon táblák listája, amelyeket ki kell hagyni. Valószínűleg belső adatbázistáblák. Használjon kisbetűs neveket.
10 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Resource update a year ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5 54 351
Translated 100% 5 54 351
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 21, 2020, 5:36 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity