Translation

type: Attribute 'lang' of: <book>
en
2/100
Context English Hungarian State
en hu
OTRS 6 - Admin Manual OTRS 6 - Adminisztrátori kézikönyv
<copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-03-06</date> <copyright> <year>2003-2017</year> <holder>OTRS AG</holder> </copyright> <date>2017-03-06</date>
This work is copyrighted by OTRS AG. Ez a mű az OTRS AG szerzői joga alatt áll.
You may copy it in whole or in part as long as the copies retain this copyright statement. Lemásolhatja részben vagy egészben mindaddig, amíg a másolat tartalmazza ezt a szerzői jogi nyilatkozatot.
All trade names are used without the guarantee for their free use and are possibly registered trade marks. All products mentioned in this manual may be trade marks of the respective manufacturer. Minden márkanév a szabad felhasználásra vonatkozó garancia nélkül kerül felhasználásra, és lehetséges bejegyzett védjegyek lehetnek. Az ebben a kézikönyvben említett összes termék az illető gyártó védjegyei lehetnek.
You can help translating this documentation to your language at <ulink url="https://translate.otrs.com/">translate.otrs.com</ulink>. Segíthet ezen dokumentum lefordításában a saját nyelvére a <ulink url="https://translate.otrs.com/">translate.otrs.com</ulink> oldalon.
Introduction Bevezetés
Administration Adminisztráció
Email Settings E-mail beállítások
Ticket Settings Jegybeállítások
Customization Személyre szabás
Appointment Calendar Időpontnaptár
Trouble Ticket Systems - The Basics Hibajegyrendszerek - Az alapok
This chapter offers a brief introduction to trouble ticket systems, along with an explanation of the core concept of a trouble ticket. A quick example illustrates the advantages of using such a system. Ez a fejezet egy rövid bevezetést nyújt a hibajegyrendszerekbe egy hibajegy alapvető elképzelésének magyarázata mentén. Egy gyors példa szemlélteti az ilyen rendszerek használatának előnyeit.
What is a trouble ticket system, and why do you need one? Mi az a hibajegyrendszer, és miért van szüksége egy ilyenre?
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/Administration Manual hu
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/OTRS::ITSM Manual hu

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

en
hu
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Attribute 'lang' of: <book>
Source string location
en/book.xml:5
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 1