Translation

type: Content of: <appendix><variablelist><varlistentry><listitem><para><figure><screenshot>
<graphic fileref="screenshots/bugs-otrs-org.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
105/1050
Context English Hungarian State
Mailing Lists Levelezőlisták
Name &amp; URL Név és URL
<ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/announce">announce@otrs.org</ulink> <ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/announce">announce@otrs.org</ulink>
Low traffic list, in English, for announcements of new OTRS releases and security issues. Alacsony forgalmú, angol nyelvű lista az OTRS új kiadásai és a biztonsági hibák bejelentéseihez.
<ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/otrs">otrs@otrs.org</ulink> <ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/otrs">otrs@otrs.org</ulink>
Medium to high traffic list, in English, where you can find all sorts of relevant questions and support for the product. Közepesen magas forgalmú, angol nyelvű lista, ahol mindenféle fontos kérdést megtalálhat és támogatást kaphat a termékhez.
<ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/otrs-de">otrs-de@otrs.org</ulink> <ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/otrs-de">otrs-de@otrs.org</ulink>
Medium to high traffic list, in German, where you can find all sorts of relevant questions and support for the product. Közepesen magas forgalmú, német nyelvű lista, ahol mindenféle fontos kérdést megtalálhat és támogatást kaphat a termékhez.
<ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/dev">dev@otrs.org</ulink> <ulink url="http://lists.otrs.org/cgi-bin/listinfo/dev">dev@otrs.org</ulink>
Medium traffic list, in English, where the OTRS developers discuss various design and implementation issues. Közepes forgalmú, angol nyelvű lista, ahol az OTRS fejlesztői vitatják meg a különféle tervezési és megvalósítási kérdéseket.
Translations Fordítások
You can help translate OTRS to your language at <ulink url="https://translate.otrs.com/">translate.otrs.com</ulink>. Segíthet az OTRS lefordításában a saját nyelvére a <ulink url="https://translate.otrs.com/">translate.otrs.com</ulink> oldalon.
Bug tracking Hibakövetés
To report software defects, please visit <ulink url="http://bugs.otrs.org/">http://bugs.otrs.org/</ulink> (see figure below). Please take note of the difference between a bug and a configuration issue. Configuration issues are problems that you encounter when setting a system, or general questions regarding the use of OTRS. Bug reports should only be used for issues with the source code of OTRS or other open source OTRS modules itself. For configuration issues, you should either use the <ulink url="https://www.otrs.com/solutions/">commercial support, available from OTRS</ulink>, or the public mailing lists. A szoftverproblémák jelentéséhez látogasson el a <ulink url="http://bugs.otrs.org/">http://bugs.otrs.org/</ulink> oldalra (lásd a lenti ábrát). Kérjük, hogy vegye tudomásul a hiba és a beállítási probléma közti különbséget. A beállítási problémák olyan esetek, amelyekkel a rendszer beállításakor szembesül, vagy általános kérdések az OTRS használatára vonatkozóan. A hibajelentéseket csak olyan hibáknál kell használni, amelyek az OTRS forráskódjával vagy egyéb nyílt forrású OTRS modulokkal kapcsolatosak. A beállítási problémáknál vagy az <ulink url="https://www.otrs.com/solutions/">OTRS-től elérhető kereskedelmi támogatást</ulink>, vagy a nyilvános levelezőlistákat használja.
Bugtracking Tool Hibakövető eszköz
<graphic fileref="screenshots/bugs-otrs-org.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/bugs-otrs-org.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<graphic fileref="screenshots/bugs-otrs-org.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
<graphic fileref="screenshots/bugs-otrs-org.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <appendix><variablelist><varlistentry><listitem><para><figure><screenshot>
Source string location
en/content/additional-resources.xml:76
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 3741