Translation

type: Content of: <section><section><para><screen>
linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz
linux:/opt/otrs/scripts#
136/1360
Context English Hungarian State
Text (one line of text) Szöveg (egysoros szöveg)
Textarea (multiple lines of text) Szövegdoboz (többsoros szöveg)
Dropdown (single choice, multiple values) Legördülő (egyválasztós, több érték)
Multiselect (multiple choice, multiple values) Többválasztós (több választás, több érték)
Backing Up the System A rendszer biztonsági mentése
This chapter describes the backup and restore of the OTRS data. Ez a fejezet az OTRS adatok biztonsági mentését és visszaállítását írja le.
Backup Biztonsági mentés
There are two types of data to backup: application files (e.g. the files in <filename>/opt/otrs</filename>), and the data stored in the database. Kétféle típusú adat van a biztonsági mentéshez: az alkalmazás fájljai (például az <filename>/opt/otrs</filename> könyvtárban lévő fájlok) és az adatbázisban tárolt adatok.
To simplify backups, the script <filename>scripts/backup.pl</filename> is included with every OTRS installation. It can be run to backup all important data (see Script below). A biztonsági mentések egyszerűsítéséhez a <filename>scripts/backup.pl</filename> parancsfájlt minden egyes OTRS telepítés tartalmazza. Lefuttatható az összes fontos adat biztonsági mentéséhez (lásd a lenti parancsfájlt).
linux:/opt/otrs# cd scripts/
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl --help
backup.pl - backup script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: backup.pl -d /data_backup_dir/ [-c gzip|bzip2] [-r 30] [-t fullbackup|nofullbackup|dbonly]
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs# cd scripts/
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl --help
backup.pl - backup script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: backup.pl -d /data_backup_dir/ [-c gzip|bzip2] [-r 30] [-t fullbackup|nofullbackup|dbonly]
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Getting help about the OTRS backup mechanism.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: Segítségnyújtás az OTRS biztonsági mentési mechanizmusával kapcsolatban.</emphasis>
Execute the command specified in the script below to create a backup: Hajtsa végre a lenti parancsfájlban megadott parancsot egy biztonsági mentés létrehozásához:
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl -d /backup/
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Config.tar.gz ... done
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Application.tar.gz ... done
Dump MySQL rdbms ... done
Compress SQL-file... done
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ./backup.pl -d /backup/
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Config.tar.gz ... done
Backup /backup//2010-09-07_14-28/Application.tar.gz ... done
Dump MySQL rdbms ... done
Compress SQL-file... done
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Creating a backup.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: Biztonsági mentés létrehozása.</emphasis>
All data was stored in the directory <filename>/backup/2010-09-07_14-28/</filename> (see Script below). Additionally, the data was saved into a .tar.gz file. Minden adat a <filename>/backup/2010-09-07_14-28/</filename> könyvtárba lett eltárolva (lásd a lenti parancsfájlt). Továbbá az adatok egy .tar.gz fájlba lettek elmentve.
linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Checking the backup files.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: A biztonsági mentés fájlok ellenőrzése.</emphasis>
Restore Visszaállítás
To restore a backup, the saved application data has to be written back into the installation directory, e.g. <filename>/opt/otrs</filename>. Also the database has to be restored. Egy biztonsági mentés visszaállításához az elmetett alkalmazás adatai vissza kell írni a telepítési könyvtárba, például az <filename>/opt/otrs</filename> helyre. Az adatbázist is vissza kell állítani.
A script <filename>scripts/restore.pl</filename> (see Script below), which simplifies the restore process, is shipped with every OTRS installation. It supports MySQL and PostgreSQL. Minden egyes OTRS telepítéssel szállítanak egy <filename>scripts/restore.pl</filename> parancsfájlt (lásd a lenti parancsfájlt), amely leegyszerűsíti a visszaállítási folyamatot. Támogatja a MySQL és a PostgreSQL adatbázisokat is.
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl --help
restore.pl - restore script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: restore.pl -b /data_backup/&lt;TIME&gt;/ -d /opt/otrs/
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl --help
restore.pl - restore script
Copyright (C) 2001-2021 OTRS AG, https://otrs.com/
usage: restore.pl -b /data_backup/&lt;TIME&gt;/ -d /opt/otrs/
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Getting help about the restore mechanism.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: Segítségnyújtás a visszaállítási mechanizmussal kapcsolatban.</emphasis>
Data that is stored, for example, in the directory <filename>/backup/2010-09-07_14-28/</filename>, can be restored with the command specified in the script below, assuming the OTRS installation is at <filename>/opt/otrs</filename>. Azok az adatok, amelyek például a <filename>/backup/2010-09-07_14-28/</filename> könyvtárban vannak eltárolva, a lenti parancsfájlban megadott paranccsal állíthatók vissza azt feltételezve, hogy az OTRS telepítés az <filename>/opt/otrs</filename> könyvtárban van.
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl -b /backup/2010-09-07_14-28 -d /opt/otrs/
Restore /backup/2010-09-07_14-28//Config.tar.gz ...
Restore /backup/2010-09-07_14-28//Application.tar.gz ...
create MySQL
decompresses SQL-file ...
cat SQL-file into MySQL database
compress SQL-file...
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ./restore.pl -b /backup/2010-09-07_14-28 -d /opt/otrs/
Restore /backup/2010-09-07_14-28//Config.tar.gz ...
Restore /backup/2010-09-07_14-28//Application.tar.gz ...
create MySQL
decompresses SQL-file ...
cat SQL-file into MySQL database
compress SQL-file...
linux:/opt/otrs/scripts#
<emphasis>Script: Restoring OTRS data.</emphasis> <emphasis>Parancsfájl: OTRS adatok visszaállítása.</emphasis>
Web Service Graphical Interface Webszolgáltatás grafikus felülete
The web service graphical user interface (GUI) is a tool that allows to construct complex web service configurations in a user friendly and convenient interface. It allows to: A webszolgáltatások grafikus felhasználói felülete (GUI) egy olyan eszköz, amely egy felhasználóbarát és kényelmes felületen teszi lehetővé összetett webszolgáltatás beállítások felépítését. Lehetővé teszi:
Create and Delete web services. Webszolgáltatások létrehozását és törlését.
Import and Export configurations (in YAML file format) for existing web services. Beállítások importálását és exportálását (YAML fájlformátumban) meglévő webszolgáltatásokhoz.
View, Revert and Export old configurations for existing web services in the Web Service History screen. Régi beállítások megtekintését, visszaállítását és exportálását a meglévő webszolgáltatásokhoz a webszolgáltatás előzmények képernyőn.
Track all communication logs for each web service in the Debugger screen. Az összes kommunikációs napló követését minden webszolgáltatásnál a hibakereső képernyőn.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz
linux:/opt/otrs/scripts#
linux:/opt/otrs/scripts# ls /backup/2010-09-07_14-28/
Application.tar.gz Config.tar.gz DatabaseBackup.sql.gz
linux:/opt/otrs/scripts#
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><para><screen>
Flags
no-wrap
Source string location
en/content/administration/backup-and-restore.xml:63
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 2273