Translation

type: Content of: <appendix><variablelist><varlistentry><listitem><para>
<placeholder type="figure" id="0"/>
35/350
Context English Hungarian State
Book Könyv
Title, Author, ISBN Cím, Szerző, ISBN
General Általános
Order Rendelés
Price, Supplier, DeliveryDate Ár, Beszállító, KiszállításDátuma
Shipment Szállítmány
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField”:
1 1
Now lets start with the real Process Management stuff. In the next step, we will define the individual entities that we need. Most kezdjük el a valódi folyamatkezelési dolgot. A következő lépésben meg fogjuk határozni azokat az egyéni egyedeket, amelyekre szükségünk van.
Process (as a container) Folyamat (mint egy konténer)
To create a new process is necessary to click on the "Process Management" link in the System Administration box in the Admin panel, this will lead to the Process Management Overview screen. After the creation of the process we can create all other entities (or process parts). Egy új folyamat létrehozásához a „Folyamatkezelés” hivatkozásra szükséges kattintani az adminisztrációs panelen lévő Rendszer adminisztráció dobozban. Ez a folyamatkezelés áttekintő képernyőjéhez fog vezetni. A folyamat létrehozása után létrehozhatjuk az összes többi egyedet (vagy folyamatrészt).
Activities, Activity Dialogs, Transitions and Transition Actions defined in one process will be available for all the processes in the system. Egy folyamatban meghatározott tevékenységek, tevékenység párbeszédek, átmenetek és átmenet műveletek elérhetők lesznek a rendszeren lévő összes folyamat számára.
OTRS Admin screen - System Administration Az OTRS adminisztrációs képernyője - Rendszer adminisztráció
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
<placeholder type="screenshot" id="0"/> <placeholder type="screenshot" id="0"/>
<placeholder type="figure" id="0"/> <placeholder type="figure" id="0"/>
Click on the "Create New Process" action from the Actions box. Kattintson az „Új folyamat létrehozása” műveletre a műveletek dobozban.
Create New Process button Új folyamat létrehozása gomb
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Fill the process information,set Process Name and the Description, we will leave the process State as "inactive", until we finish all the tasks. Save the process. Töltse ki a folyamat információt, állítsa be a folyamat nevét és a leírást. A folyamat állapotát „inaktívon” fogjuk hagyni, amíg nem végzünk az összes feladattal. Mentse a folyamatot.
Add new process Új folyamat hozzáadása
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-info.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-info.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Activity Dialogs Tevékenység párbeszédek
Click on the new process name in the Process Management Overview Screen, then in the "Available Process Elements" click in "Activity Dialogs" (this action will expand the activity dialog options and will collapse all others doing an accordion like effect), then click on "Create New Activity Dialog". Kattintson az új folyamat nevére a folyamatkezelés áttekintő képernyőn, majd az „Elérhető folyamatelemek” dobozban kattintson a „Tevékenység párbeszédek” elemre (ez a művelet ki fogja nyitni a tevékenység párbeszéd lehetőségeit, és össze fogja csukni az összes többit egy harmonikaszerű hatást elvégezve), majd kattintson a „Új tevékenység párbeszéd létrehozása” gombra.
Create New Activity Dialog button Új tevékenység párbeszéd létrehozása gomb
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-accordion-new-activitydialog.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-accordion-new-activitydialog.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
In the opened popup screen fill the "Activity dialog Name" as well as the "Description (short)" fields, for this example we will leave all other fields as the default, to assign fields to the Activity Dialog simple drag the required field from the "Available Fields" pool and drop into the "Assigned Fields" pool. The order in the "Assigned Fields" pool is the order as the fields will have in the screen, to modify the order simply drag and drop the field within the pool to rearrange it in the correct place. A megnyílt felugró képernyőn töltse ki a „Tevékenység párbeszéd neve”, valamint a „Leírás (rövid)” mezőket. Ennél a példánál az összes többi mezőt az alapértelmezett értéken fogjuk hagyni, hogy a mezőket úgy rendeljük hozzá a tevékenység párbeszédhez, hogy egyszerűen megfogjuk a szükséges mezőket az „Elérhető mezők” tárolóból, és a „Hozzárendelt mezők” tárolóba ejtjük azokat. A „Hozzárendelt mezők” tárolóban lévő sorrend olyan, ahogy a mezők a képernyőn lesznek. A sorrend módosításához egyszerűen fogd és vidd módszerrel rendezze át a mezőt a tárolón belül a megfelelő helyre.
Add new Activity Dialog Új tevékenység párbeszéd hozzáadása
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-edit-activitydialog.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-edit-activitydialog.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
As soon as the fields are dropped into the "Assigned Fields" pool another popup screen is shown with some details about the field, we will leave the default options and only for Article fields we should make sure that the CommunicationChannel field is set to "Internal" and that the IsVisibleForCustomer is not active. Amint a mezők a „Hozzárendelt mezők” tárolóba lettek dobva, egy másik felugró ablak jelenik meg a mezővel kapcsolatos néhány részlettel. Meg fogjuk hagyni az alapértelmezett beállításokat, és csak a bejegyzés (Article) mezőknél kell meggyőződnünk arról, hogy a kommunikációs csatorna (CommunicationChannel) mező „belsőre” van-e állítva, és hogy a látható az ügyfélnek (IsVisibleForCustomer) beállítás nincs-e bekapcsolva.
Edit field details (Article) Mezőrészletek szerkesztése (bejegyzés)
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/Administration Manual <placeholder type="figure" id="0"/>
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/OTRS::ITSM Manual <placeholder type="figure" id="0"/>

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<placeholder type="figure" id="0"/>
<placeholder type="figure" id="0"/>
12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <appendix><variablelist><varlistentry><listitem><para>
Source string location
en/content/customization/process-management.xml:412 en/content/customization/process-management.xml:424 en/content/customization/process-management.xml:436 en/content/customization/process-management.xml:453 en/content/customization/process-management.xml:470 en/content/customization/process-management.xml:485 en/content/customization/process-management.xml:650 en/content/customization/process-management.xml:664 en/content/customization/process-management.xml:727 en/content/customization/process-management.xml:777 en/content/customization/process-management.xml:884 en/content/customization/process-management.xml:972 en/content/customization/process-management.xml:986 en/content/customization/process-management.xml:1003 en/content/customization/process-management.xml:1016 en/content/customization/process-management.xml:1028 en/content/customization/process-management.xml:1287 en/content/customization/process-management.xml:3615 en/content/customization/acl.xml:170 en/content/customization/acl.xml:213 en/content/customization/acl.xml:255 en/content/customization/acl.xml:300 en/content/customization/acl.xml:336 en/content/customization/acl.xml:370 en/content/administration/adminarea/basics.xml:23 en/content/administration/adminarea/calendars.xml:11 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:22 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:35 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:99 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:118 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:131 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:140 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:347 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:366 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:380 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:389 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:402 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:415 en/content/administration/adminarea/agents-groups-roles.xml:424 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:16 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:33 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:68 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:93 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:106 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:115 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:172 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:185 en/content/administration/adminarea/customers-and-groups.xml:194 en/content/administration/adminarea/queues.xml:13 en/content/administration/adminarea/queues.xml:26 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:17 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:34 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:66 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:83 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:115 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:128 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:142 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:155 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:164 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:229 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:243 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:256 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:269 en/content/administration/adminarea/salutations-signatures-attachments-templates.xml:278 en/content/administration/adminarea/autoresponses.xml:13 en/content/administration/adminarea/autoresponses.xml:26 en/content/administration/adminarea/autoresponses.xml:111 en/content/administration/adminarea/autoresponses.xml:124 en/content/administration/adminarea/emailaddresses.xml:13 en/content/administration/adminarea/emailaddresses.xml:26 en/content/administration/adminarea/ticket-notifications.xml:19 en/content/administration/adminarea/ticket-notifications.xml:33 en/content/administration/adminarea/ticket-notifications.xml:64 en/content/administration/adminarea/ticket-notifications.xml:85 en/content/administration/adminarea/smime.xml:17 en/content/administration/adminarea/pgp.xml:17 en/content/administration/adminarea/states.xml:13 en/content/administration/adminarea/sysconfig.xml:17 en/content/administration/adminarea/mailaccounts.xml:13 en/content/administration/adminarea/postmasterfilter.xml:14 en/content/administration/adminarea/postmasterfilter.xml:186 en/content/administration/adminarea/genericagent.xml:17 en/content/administration/adminarea/genericagent.xml:31 en/content/administration/adminarea/administrative-messages.xml:13 en/content/administration/adminarea/session-management.xml:13 en/content/administration/adminarea/session-management.xml:26 en/content/administration/adminarea/system-maintenance.xml:16 en/content/administration/adminarea/system-maintenance.xml:28 en/content/administration/adminarea/system-log.xml:13 en/content/administration/adminarea/communication-log.xml:12 en/content/administration/adminarea/communication-log.xml:53 en/content/administration/adminarea/communication-log.xml:61 en/content/administration/adminarea/communication-log.xml:73 en/content/administration/adminarea/communication-log.xml:84 en/content/administration/adminarea/communication-log.xml:112 en/content/administration/adminarea/selectbox.xml:13 en/content/administration/adminarea/package-manager.xml:13 en/content/administration/adminarea/web-services.xml:12 en/content/administration/adminarea/dynamic-fields.xml:12 en/content/administration/daemon.xml:158 en/content/administration/daemon.xml:170 en/content/administration/email/email.xml:127 en/content/administration/ticket/monitoring-tickets.xml:27 en/content/administration/ticket/monitoring-tickets.xml:40 en/content/administration/ticket/monitoring-tickets.xml:70 en/content/administration/ticket/monitoring-tickets.xml:83 en/content/administration/ticket/monitoring-tickets.xml:96 en/content/administration/configuration.xml:34 en/content/administration/configuration.xml:63 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:29 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:247 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:293 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:324 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:403 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:461 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:543 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:626 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:641 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:789 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:845 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:925 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1005 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1061 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1117 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1325 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:59 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:128 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:208 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:245 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:276 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:324 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:351 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:419 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:463 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:510 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:655 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:702 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:764 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:869 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:955 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:1002 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-webservice-gui.xml:1110 en/content/administration/genericinterface/genericinterface-layers.xml:25 en/content/administration/stats.xml:40 en/content/administration/stats.xml:61 en/content/administration/stats.xml:93 en/content/administration/stats.xml:143 en/content/administration/stats.xml:184 en/content/administration/stats.xml:202 en/content/administration/stats.xml:222 en/content/administration/stats.xml:239 en/content/administration/stats.xml:267 en/content/appointment-calendar/usage.xml:12 en/content/appointment-calendar/usage.xml:25 en/content/appointment-calendar/usage.xml:40 en/content/appointment-calendar/usage.xml:150 en/content/appointment-calendar/usage.xml:179 en/content/appointment-calendar/usage.xml:193 en/content/appointment-calendar/usage.xml:223 en/content/appointment-calendar/usage.xml:245 en/content/appointment-calendar/usage.xml:256 en/content/appointment-calendar/usage.xml:267 en/content/appointment-calendar/usage.xml:288 en/content/appointment-calendar/usage.xml:300 en/content/appointment-calendar/usage.xml:322 en/content/appointment-calendar/usage.xml:339 en/content/appointment-calendar/usage.xml:388 en/content/appointment-calendar/usage.xml:407 en/content/appointment-calendar/usage.xml:426 en/content/appointment-calendar/usage.xml:444 en/content/appointment-calendar/usage.xml:457 en/content/appointment-calendar/usage.xml:475 en/content/appointment-calendar/usage.xml:496 en/content/appointment-calendar/usage.xml:534 en/content/appointment-calendar/usage.xml:547 en/content/appointment-calendar/usage.xml:560 en/content/appointment-calendar/usage.xml:575 en/content/appointment-calendar/usage.xml:603 en/content/appointment-calendar/usage.xml:673 en/content/appointment-calendar/usage.xml:691 en/content/appointment-calendar/usage.xml:707 en/content/appointment-calendar/usage.xml:720 en/content/appointment-calendar/usage.xml:738 en/content/appointment-calendar/usage.xml:764 en/content/appointment-calendar/usage.xml:777 en/content/appointment-calendar/usage.xml:789 en/content/appointment-calendar/usage.xml:803 en/content/appointment-calendar/usage.xml:837 en/content/appointment-calendar/usage.xml:900 en/content/appointment-calendar/usage.xml:917 en/content/appointment-calendar/usage.xml:964 en/content/appointment-calendar/usage.xml:1020 en/content/appointment-calendar/usage.xml:1070 en/content/first-steps.xml:53 en/content/first-steps.xml:79 en/content/first-steps.xml:108 en/content/first-steps.xml:141 en/content/first-steps.xml:159 en/content/first-steps.xml:200 en/content/first-steps.xml:239 en/content/first-steps.xml:342 en/content/first-steps.xml:420 en/content/first-steps.xml:519 en/content/first-steps.xml:544 en/content/first-steps.xml:576 en/content/first-steps.xml:640 en/content/installation/windows.xml:52 en/content/installation/windows.xml:63 en/content/installation/windows.xml:202 en/content/installation/windows.xml:228 en/content/installation/windows.xml:248 en/content/installation/windows.xml:272 en/content/installation/windows.xml:299 en/content/installation/windows.xml:318 en/content/installation/web-installer.xml:25 en/content/installation/web-installer.xml:38 en/content/installation/web-installer.xml:54 en/content/installation/web-installer.xml:68 en/content/installation/web-installer.xml:89 en/content/installation/web-installer.xml:102 en/content/installation/web-installer.xml:115 en/content/installation/web-installer.xml:128 en/content/installation/web-installer.xml:151 en/content/additional-resources.xml:73
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 331