Translation

type: Content of: <section><section><section><note><para>
Activities, Activity Dialogs, Transitions and Transition Actions defined in one process will be available for all the processes in the system.
161/1420
Context English Hungarian State
'Ticket::Responsible': Yes „Ticket::Responsible”: Igen
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups”:
<emphasis>Key:</emphasis> <emphasis>Kulcs:</emphasis>
<emphasis>Content:</emphasis> <emphasis>Tartalom:</emphasis>
Book Könyv
Title, Author, ISBN Cím, Szerző, ISBN
General Általános
Order Rendelés
Price, Supplier, DeliveryDate Ár, Beszállító, KiszállításDátuma
Shipment Szállítmány
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField”:
1 1
Now lets start with the real Process Management stuff. In the next step, we will define the individual entities that we need. Most kezdjük el a valódi folyamatkezelési dolgot. A következő lépésben meg fogjuk határozni azokat az egyéni egyedeket, amelyekre szükségünk van.
Process (as a container) Folyamat (mint egy konténer)
To create a new process is necessary to click on the "Process Management" link in the System Administration box in the Admin panel, this will lead to the Process Management Overview screen. After the creation of the process we can create all other entities (or process parts). Egy új folyamat létrehozásához a „Folyamatkezelés” hivatkozásra szükséges kattintani az adminisztrációs panelen lévő Rendszer adminisztráció dobozban. Ez a folyamatkezelés áttekintő képernyőjéhez fog vezetni. A folyamat létrehozása után létrehozhatjuk az összes többi egyedet (vagy folyamatrészt).
Activities, Activity Dialogs, Transitions and Transition Actions defined in one process will be available for all the processes in the system. Egy folyamatban meghatározott tevékenységek, tevékenység párbeszédek, átmenetek és átmenet műveletek elérhetők lesznek a rendszeren lévő összes folyamat számára.
OTRS Admin screen - System Administration Az OTRS adminisztrációs képernyője - Rendszer adminisztráció
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
<placeholder type="screenshot" id="0"/> <placeholder type="screenshot" id="0"/>
<placeholder type="figure" id="0"/> <placeholder type="figure" id="0"/>
Click on the "Create New Process" action from the Actions box. Kattintson az „Új folyamat létrehozása” műveletre a műveletek dobozban.
Create New Process button Új folyamat létrehozása gomb
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Fill the process information,set Process Name and the Description, we will leave the process State as "inactive", until we finish all the tasks. Save the process. Töltse ki a folyamat információt, állítsa be a folyamat nevét és a leírást. A folyamat állapotát „inaktívon” fogjuk hagyni, amíg nem végzünk az összes feladattal. Mentse a folyamatot.
Add new process Új folyamat hozzáadása
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-info.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-info.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Activity Dialogs Tevékenység párbeszédek
Click on the new process name in the Process Management Overview Screen, then in the "Available Process Elements" click in "Activity Dialogs" (this action will expand the activity dialog options and will collapse all others doing an accordion like effect), then click on "Create New Activity Dialog". Kattintson az új folyamat nevére a folyamatkezelés áttekintő képernyőn, majd az „Elérhető folyamatelemek” dobozban kattintson a „Tevékenység párbeszédek” elemre (ez a művelet ki fogja nyitni a tevékenység párbeszéd lehetőségeit, és össze fogja csukni az összes többit egy harmonikaszerű hatást elvégezve), majd kattintson a „Új tevékenység párbeszéd létrehozása” gombra.
Create New Activity Dialog button Új tevékenység párbeszéd létrehozása gomb
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-accordion-new-activitydialog.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-accordion-new-activitydialog.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
In the opened popup screen fill the "Activity dialog Name" as well as the "Description (short)" fields, for this example we will leave all other fields as the default, to assign fields to the Activity Dialog simple drag the required field from the "Available Fields" pool and drop into the "Assigned Fields" pool. The order in the "Assigned Fields" pool is the order as the fields will have in the screen, to modify the order simply drag and drop the field within the pool to rearrange it in the correct place. A megnyílt felugró képernyőn töltse ki a „Tevékenység párbeszéd neve”, valamint a „Leírás (rövid)” mezőket. Ennél a példánál az összes többi mezőt az alapértelmezett értéken fogjuk hagyni, hogy a mezőket úgy rendeljük hozzá a tevékenység párbeszédhez, hogy egyszerűen megfogjuk a szükséges mezőket az „Elérhető mezők” tárolóból, és a „Hozzárendelt mezők” tárolóba ejtjük azokat. A „Hozzárendelt mezők” tárolóban lévő sorrend olyan, ahogy a mezők a képernyőn lesznek. A sorrend módosításához egyszerűen fogd és vidd módszerrel rendezze át a mezőt a tárolón belül a megfelelő helyre.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Activities, Activity Dialogs, Transitions and Transition Actions defined in one process will be available for all the processes in the system.
Egy folyamatban meghatározott tevékenységek, tevékenység párbeszédek, átmenetek és átmenet műveletek elérhetők lesznek a rendszeren lévő összes folyamat számára.
12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><section><note><para>
Source string location
en/content/customization/process-management.xml:407
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 327