Translation

type: Content of: <section><section><para><itemizedlist><listitem><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
<emphasis>Content:</emphasis>
30/290
Context English Hungarian State
Order denied Rendelés megtagadva
Order placed Megrendelve
Shipment received Szállítmány megérkezett
Note: Please use this exactly this possible values for "Key" and "Value" in the Dynamic Field setup. Megjegyzés: kérjük pontosan így használja ezeket a lehetséges értékeket a dinamikus mező beállításaiban lévő „Kulcs” és „Érték” esetén.
Supplier Beszállító
Price Ár
DeliveryDate KezbesitesDatuma
Delivery date Kézbesítés dátuma
Date Dátum
DateOfReceipt KezhezvetelDatuma
Date Of Receipt Kézhezvétel dátuma
Set the the following SysConfig settings: Állítsa be a következő rendszerbeállítási lehetőségeket:
'Ticket::Responsible': Yes „Ticket::Responsible”: Igen
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups”:
<emphasis>Key:</emphasis> <emphasis>Kulcs:</emphasis>
<emphasis>Content:</emphasis> <emphasis>Tartalom:</emphasis>
Book Könyv
Title, Author, ISBN Cím, Szerző, ISBN
General Általános
Order Rendelés
Price, Supplier, DeliveryDate Ár, Beszállító, KiszállításDátuma
Shipment Szállítmány
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField”:
1 1
Now lets start with the real Process Management stuff. In the next step, we will define the individual entities that we need. Most kezdjük el a valódi folyamatkezelési dolgot. A következő lépésben meg fogjuk határozni azokat az egyéni egyedeket, amelyekre szükségünk van.
Process (as a container) Folyamat (mint egy konténer)
To create a new process is necessary to click on the "Process Management" link in the System Administration box in the Admin panel, this will lead to the Process Management Overview screen. After the creation of the process we can create all other entities (or process parts). Egy új folyamat létrehozásához a „Folyamatkezelés” hivatkozásra szükséges kattintani az adminisztrációs panelen lévő Rendszer adminisztráció dobozban. Ez a folyamatkezelés áttekintő képernyőjéhez fog vezetni. A folyamat létrehozása után létrehozhatjuk az összes többi egyedet (vagy folyamatrészt).
Activities, Activity Dialogs, Transitions and Transition Actions defined in one process will be available for all the processes in the system. Egy folyamatban meghatározott tevékenységek, tevékenység párbeszédek, átmenetek és átmenet műveletek elérhetők lesznek a rendszeren lévő összes folyamat számára.
OTRS Admin screen - System Administration Az OTRS adminisztrációs képernyője - Rendszer adminisztráció
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
<placeholder type="screenshot" id="0"/> <placeholder type="screenshot" id="0"/>

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<emphasis>Content:</emphasis>
<emphasis>Tartalom:</emphasis>
12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><para><itemizedlist><listitem><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
Source string location
en/content/customization/process-management.xml:329 en/content/customization/process-management.xml:359
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 315