Translation

type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para>
<emphasis>Sub-group:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences
60/600
Context English Hungarian State
To activate this feature it is necessary to enable the following setting: "Ticket::EventModulePost###TicketDynamicFieldDefault". A funkció bekapcsolásához a következő beállítás engedélyezése szükséges: „Ticket::EventModulePost###TicketDynamicFieldDefault”.
Activate Field1 in TicketCreate event. Mezo1 bekapcsolása a jegylétrehozás eseménynél.
<emphasis>Sub-group:</emphasis> Core::TicketDynamicFieldDefault <emphasis>Alcsoport:</emphasis> Core::TicketDynamicFieldDefault
<emphasis>Setting:</emphasis> Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1 <emphasis>Beállítás:</emphasis> Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element1
This configuration can be set in any of the 16 Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element settings. Ez a beállítás a 16 Ticket::TicketDynamicFieldDefault###Element beállítás bármelyikében bekapcsolható.
If more that 16 fields needs to be set up a custom XML file must be places in $OTRS_HOME/Kernel/Config/files directory to extend this feature. Ha 16-nál több mezőt kellene beállítani, akkor egy egyéni XML-fájlt kell elhelyezni az $OTRS_HOME/Kernel/Config/files könyvtárban a funkció kiterjesztéséhez.
<literal>Event</literal> <literal>Event</literal>
<literal>Value</literal> <literal>Value</literal>
a new value egy új érték
Set a Default Value by User Preferences Egy alapértelmezett érték beállítása felhasználói beállításokkal
The dynamic field default value can be overwritten with a user defined value stored in the user preferences. A dinamikus mező alapértelmezett értéke felülírható a felhasználói beállításokban tárolt felhasználó által meghatározott értékkel.
Using this method, the default value of the field will be shown on any screen where the field is activated (if the field does not have already a different value). Ezen módszer használatával a mező alapértelmezett értéke lesz megjelenítve bármely olyan képernyőn, ahol a mező be van kapcsolva (ha a mezőnek még nincs különböző értéke).
The "sysconfig" setting "PreferencesGroups###DynamicField" located in the "Frontend::Agent::Preferences" Sub-group. This setting is an example of how to create an entry in the User Preferences screen to set an exclusive dynamic field default value for the selected user. The limitation of this setting is that it only permits the use of one dynamic field. If two or more fields will use this feature, it is necessary to create a custom XML configuration file to add more settings similar to this one. A „PreferencesGroups###DynamicField” „Rendszerbeállítás” beállítás a „Frontend::Agent::Preferences” alcsoportban található. Ez a beállítás annak a példája, hogy hogyan hozható létre egy bejegyzés a felhasználói beállítások képernyőn egy kizárólagos dinamikus mező alapértelmezett értékének beállításához a kiválasztott felhasználónál. Ennek a beállításnak az a korlátozása, hogy csak egy dinamikus mező használatát engedi meg. Ha kettő vagy több mezőt fog használni ez a funkció, akkor egy egyéni XML-beállítófájl létrehozása szükséges az ehhez hasonló több beállítás hozzáadásához.
Remember, if more settings are added in a new XML each setting name needs to be unique in the system and different than "PreferencesGroups###DynamicField". For example: PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1, PreferencesGroups###102-DynamicField-Field2, PreferencesGroups###My-Field1, PreferencesGroups###My-Field2, etc. Ne feledje, hogy ha több beállítás kerül hozzáadásra egy új XML-fájlban, akkor minden egyes beállítás nevének egyedinek kell lennie a rendszeren és el kell térnie a „PreferencesGroups###DynamicField” névtől. Például: PreferencesGroups###101-DynamicField-Mezo1, PreferencesGroups###102-DynamicField-Mezo2, PreferencesGroups###Sajat-Mezo1, PreferencesGroups###Sajat-Mezo2, stb.
Activate Field1 in the User preferences. Mezo1 bekapcsolása a felhasználói beállításokban.
<emphasis>Sub-group:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences <emphasis>Alcsoport:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences
<emphasis>Setting:</emphasis> PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1 <emphasis>Beállítás:</emphasis> PreferencesGroups###101-DynamicField-Mezo1
<literal>Active</literal> <literal>Active</literal>
<literal>Block</literal> <literal>Block</literal>
Input Beviteli mező
<literal>Column</literal> <literal>Column</literal>
Other Settings Egyéb beállítások
<literal>Data</literal> <literal>Data</literal>
[% Env("UserDynamicField_Field1") %] [% Env("UserDynamicField_Field1") %]
<literal>Key</literal> <literal>Key</literal>
<literal>Label</literal> <literal>Label</literal>
Default value for: My Field 1 Alapértelmezett érték ehhez: 1. saját mező
Kernel::Output::HTML::PreferencesGeneric Kernel::Output::HTML::PreferencesGeneric
<literal>PrefKey</literal> <literal>PrefKey</literal>
UserDynamicField_Field1 UserDynamicField_Mezo1
<literal>Prio</literal> <literal>Prio</literal>

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<emphasis>Sub-group:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences
<emphasis>Alcsoport:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para>
Source string location
en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1255
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 2234