Translation

type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para><informaltable><tbody><tr><td>
1
1/100
Context English Hungarian State
Date Dátum
DateOfReceipt KezhezvetelDatuma
Date Of Receipt Kézhezvétel dátuma
Set the the following SysConfig settings: Állítsa be a következő rendszerbeállítási lehetőségeket:
'Ticket::Responsible': Yes „Ticket::Responsible”: Igen
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups”:
<emphasis>Key:</emphasis> <emphasis>Kulcs:</emphasis>
<emphasis>Content:</emphasis> <emphasis>Tartalom:</emphasis>
Book Könyv
Title, Author, ISBN Cím, Szerző, ISBN
General Általános
Order Rendelés
Price, Supplier, DeliveryDate Ár, Beszállító, KiszállításDátuma
Shipment Szállítmány
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField”:
1 1
Now lets start with the real Process Management stuff. In the next step, we will define the individual entities that we need. Most kezdjük el a valódi folyamatkezelési dolgot. A következő lépésben meg fogjuk határozni azokat az egyéni egyedeket, amelyekre szükségünk van.
Process (as a container) Folyamat (mint egy konténer)
To create a new process is necessary to click on the "Process Management" link in the System Administration box in the Admin panel, this will lead to the Process Management Overview screen. After the creation of the process we can create all other entities (or process parts). Egy új folyamat létrehozásához a „Folyamatkezelés” hivatkozásra szükséges kattintani az adminisztrációs panelen lévő Rendszer adminisztráció dobozban. Ez a folyamatkezelés áttekintő képernyőjéhez fog vezetni. A folyamat létrehozása után létrehozhatjuk az összes többi egyedet (vagy folyamatrészt).
Activities, Activity Dialogs, Transitions and Transition Actions defined in one process will be available for all the processes in the system. Egy folyamatban meghatározott tevékenységek, tevékenység párbeszédek, átmenetek és átmenet műveletek elérhetők lesznek a rendszeren lévő összes folyamat számára.
OTRS Admin screen - System Administration Az OTRS adminisztrációs képernyője - Rendszer adminisztráció
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
<placeholder type="screenshot" id="0"/> <placeholder type="screenshot" id="0"/>
<placeholder type="figure" id="0"/> <placeholder type="figure" id="0"/>
Click on the "Create New Process" action from the Actions box. Kattintson az „Új folyamat létrehozása” műveletre a műveletek dobozban.
Create New Process button Új folyamat létrehozása gomb
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Fill the process information,set Process Name and the Description, we will leave the process State as "inactive", until we finish all the tasks. Save the process. Töltse ki a folyamat információt, állítsa be a folyamat nevét és a leírást. A folyamat állapotát „inaktívon” fogjuk hagyni, amíg nem végzünk az összes feladattal. Mentse a folyamatot.
Add new process Új folyamat hozzáadása
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-info.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-info.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
Activity Dialogs Tevékenység párbeszédek

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

1
1
12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para><informaltable><tbody><tr><td>
Source string location
en/content/customization/process-management.xml:364 en/content/customization/process-management.xml:367 en/content/customization/process-management.xml:370 en/content/customization/process-management.xml:373 en/content/customization/process-management.xml:376 en/content/customization/process-management.xml:379 en/content/customization/process-management.xml:382 en/content/customization/process-management.xml:385 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:780 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:892 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:896 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:900 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:904 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:908 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:912 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:916 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:972 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:980 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:988 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:996 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1052 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1108 en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1284
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 323