Translation

type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para><informaltable><tbody><tr><td>
<literal>Column</literal>
25/250
Context English Hungarian State
If more that 16 fields needs to be set up a custom XML file must be places in $OTRS_HOME/Kernel/Config/files directory to extend this feature. Ha 16-nál több mezőt kellene beállítani, akkor egy egyéni XML-fájlt kell elhelyezni az $OTRS_HOME/Kernel/Config/files könyvtárban a funkció kiterjesztéséhez.
<literal>Event</literal> <literal>Event</literal>
<literal>Value</literal> <literal>Value</literal>
a new value egy új érték
Set a Default Value by User Preferences Egy alapértelmezett érték beállítása felhasználói beállításokkal
The dynamic field default value can be overwritten with a user defined value stored in the user preferences. A dinamikus mező alapértelmezett értéke felülírható a felhasználói beállításokban tárolt felhasználó által meghatározott értékkel.
Using this method, the default value of the field will be shown on any screen where the field is activated (if the field does not have already a different value). Ezen módszer használatával a mező alapértelmezett értéke lesz megjelenítve bármely olyan képernyőn, ahol a mező be van kapcsolva (ha a mezőnek még nincs különböző értéke).
The "sysconfig" setting "PreferencesGroups###DynamicField" located in the "Frontend::Agent::Preferences" Sub-group. This setting is an example of how to create an entry in the User Preferences screen to set an exclusive dynamic field default value for the selected user. The limitation of this setting is that it only permits the use of one dynamic field. If two or more fields will use this feature, it is necessary to create a custom XML configuration file to add more settings similar to this one. A „PreferencesGroups###DynamicField” „Rendszerbeállítás” beállítás a „Frontend::Agent::Preferences” alcsoportban található. Ez a beállítás annak a példája, hogy hogyan hozható létre egy bejegyzés a felhasználói beállítások képernyőn egy kizárólagos dinamikus mező alapértelmezett értékének beállításához a kiválasztott felhasználónál. Ennek a beállításnak az a korlátozása, hogy csak egy dinamikus mező használatát engedi meg. Ha kettő vagy több mezőt fog használni ez a funkció, akkor egy egyéni XML-beállítófájl létrehozása szükséges az ehhez hasonló több beállítás hozzáadásához.
Remember, if more settings are added in a new XML each setting name needs to be unique in the system and different than "PreferencesGroups###DynamicField". For example: PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1, PreferencesGroups###102-DynamicField-Field2, PreferencesGroups###My-Field1, PreferencesGroups###My-Field2, etc. Ne feledje, hogy ha több beállítás kerül hozzáadásra egy új XML-fájlban, akkor minden egyes beállítás nevének egyedinek kell lennie a rendszeren és el kell térnie a „PreferencesGroups###DynamicField” névtől. Például: PreferencesGroups###101-DynamicField-Mezo1, PreferencesGroups###102-DynamicField-Mezo2, PreferencesGroups###Sajat-Mezo1, PreferencesGroups###Sajat-Mezo2, stb.
Activate Field1 in the User preferences. Mezo1 bekapcsolása a felhasználói beállításokban.
<emphasis>Sub-group:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences <emphasis>Alcsoport:</emphasis> Frontend::Agent::Preferences
<emphasis>Setting:</emphasis> PreferencesGroups###101-DynamicField-Field1 <emphasis>Beállítás:</emphasis> PreferencesGroups###101-DynamicField-Mezo1
<literal>Active</literal> <literal>Active</literal>
<literal>Block</literal> <literal>Block</literal>
Input Beviteli mező
<literal>Column</literal> <literal>Column</literal>
Other Settings Egyéb beállítások
<literal>Data</literal> <literal>Data</literal>
[% Env("UserDynamicField_Field1") %] [% Env("UserDynamicField_Field1") %]
<literal>Key</literal> <literal>Key</literal>
<literal>Label</literal> <literal>Label</literal>
Default value for: My Field 1 Alapértelmezett érték ehhez: 1. saját mező
Kernel::Output::HTML::PreferencesGeneric Kernel::Output::HTML::PreferencesGeneric
<literal>PrefKey</literal> <literal>PrefKey</literal>
UserDynamicField_Field1 UserDynamicField_Mezo1
<literal>Prio</literal> <literal>Prio</literal>
7000 7000
Field1 in User preferences screen Mezo1 a felhasználói beállítások képernyőn
<graphic fileref="screenshots/administration/dynamicfields/dynamicfields-userpreferences.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/administration/dynamicfields/dynamicfields-userpreferences.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
A dynamic field is a special kind of field in OTRS, created to extend the information stored on a ticket or article. These fields are not fixed in the system and they can appear only in specific screens, they can be mandatory or not, and their representation in the screens depends on the field type defined at their creation time according to the data to be held by the field. For example, there are fields to hold a text, a date, a selection of items, etc. A dinamikus mező egy speciális mezőfajta az OTRS-ben, amelyet egy jegyen vagy egy bejegyzésben tárolt információk kiterjesztésére hoztak létre. Ezek a mezők nincsenek rögzítve a rendszeren, és csak különleges képernyőkön jelenhetnek meg. Lehetnek kötelezők vagy sem, és a képernyőkön lévő ábrázolásuk a létrehozásukkor meghatározott mezőtípustól függ a mezőben tárolandó adatok szerint. Például vannak olyan mezők, amelyek szöveget, dátumot, elemek kijelölését, stb. tartalmaznak.
Dynamic fields are the evolution of TicketFreeText, TicketFreeKey, TicketFreeTime, ArticleFreeText and ArticleFreeKey fields that where commonly used in OTRS 3.0 and before. The limitation of these "Free Fields" was that they can be defined up to 16 (text or dropdown) fields and 6 time fields for a ticket and 3 (text or dropdown) fields for each article only, not more. A dinamikus mezők a TicketFreeText, a TicketFreeKey, a TicketFreeTime, az ArticleFreeText és az ArticleFreeKey mezők továbbfejlesztései, amelyeket általában az OTRS 3.0 és korábbi verziókban használtak. Ezen „Szabad mezők” korlátozása annyi volt, hogy legfeljebb csak 16 (szöveges vagy legördülő) mezőt határozhattak meg, és 6 időmezőt egy jegyhez, valamint 3 (szöveges vagy legördülő) mezőt minden egyes bejegyzéshez, nem többet.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<literal>Column</literal>
<literal>Cond1lumn</literal>
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><example><para><itemizedlist><listitem><para><informaltable><tbody><tr><td>
Source string location
en/content/administration/dynamicfields-configuration.xml:1291
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 2239