Translation

type: Content of: <section><section><para><itemizedlist><listitem><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
Date Of Receipt
18/150
Context English Hungarian State
Dropdown Legördülő
Possible Values Lehetséges értékek
Approval Jóváhagyás
Approval denied Jóváhagyás megtagadva
Approved Jóváhagyva
Order denied Rendelés megtagadva
Order placed Megrendelve
Shipment received Szállítmány megérkezett
Note: Please use this exactly this possible values for "Key" and "Value" in the Dynamic Field setup. Megjegyzés: kérjük pontosan így használja ezeket a lehetséges értékeket a dinamikus mező beállításaiban lévő „Kulcs” és „Érték” esetén.
Supplier Beszállító
Price Ár
DeliveryDate KezbesitesDatuma
Delivery date Kézbesítés dátuma
Date Dátum
DateOfReceipt KezhezvetelDatuma
Date Of Receipt Kézhezvétel dátuma
Set the the following SysConfig settings: Állítsa be a következő rendszerbeállítási lehetőségeket:
'Ticket::Responsible': Yes „Ticket::Responsible”: Igen
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups”:
<emphasis>Key:</emphasis> <emphasis>Kulcs:</emphasis>
<emphasis>Content:</emphasis> <emphasis>Tartalom:</emphasis>
Book Könyv
Title, Author, ISBN Cím, Szerző, ISBN
General Általános
Order Rendelés
Price, Supplier, DeliveryDate Ár, Beszállító, KiszállításDátuma
Shipment Szállítmány
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField”:
1 1
Now lets start with the real Process Management stuff. In the next step, we will define the individual entities that we need. Most kezdjük el a valódi folyamatkezelési dolgot. A következő lépésben meg fogjuk határozni azokat az egyéni egyedeket, amelyekre szükségünk van.
Process (as a container) Folyamat (mint egy konténer)

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Date Of Receipt
Kézhezvétel dátuma
12 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><para><itemizedlist><listitem><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
Source string location
en/content/customization/process-management.xml:302
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 310