Translation

type: Content of: <section><section><section><para>
Order
8/100
Context English Hungarian State
Supplier Beszállító
Price Ár
DeliveryDate KezbesitesDatuma
Delivery date Kézbesítés dátuma
Date Dátum
DateOfReceipt KezhezvetelDatuma
Date Of Receipt Kézhezvétel dátuma
Set the the following SysConfig settings: Állítsa be a következő rendszerbeállítási lehetőségeket:
'Ticket::Responsible': Yes „Ticket::Responsible”: Igen
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups”:
<emphasis>Key:</emphasis> <emphasis>Kulcs:</emphasis>
<emphasis>Content:</emphasis> <emphasis>Tartalom:</emphasis>
Book Könyv
Title, Author, ISBN Cím, Szerző, ISBN
General Általános
Order Rendelés
Price, Supplier, DeliveryDate Ár, Beszállító, KiszállításDátuma
Shipment Szállítmány
'Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField': „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicField”:
1 1
Now lets start with the real Process Management stuff. In the next step, we will define the individual entities that we need. Most kezdjük el a valódi folyamatkezelési dolgot. A következő lépésben meg fogjuk határozni azokat az egyéni egyedeket, amelyekre szükségünk van.
Process (as a container) Folyamat (mint egy konténer)
To create a new process is necessary to click on the "Process Management" link in the System Administration box in the Admin panel, this will lead to the Process Management Overview screen. After the creation of the process we can create all other entities (or process parts). Egy új folyamat létrehozásához a „Folyamatkezelés” hivatkozásra szükséges kattintani az adminisztrációs panelen lévő Rendszer adminisztráció dobozban. Ez a folyamatkezelés áttekintő képernyőjéhez fog vezetni. A folyamat létrehozása után létrehozhatjuk az összes többi egyedet (vagy folyamatrészt).
Activities, Activity Dialogs, Transitions and Transition Actions defined in one process will be available for all the processes in the system. Egy folyamatban meghatározott tevékenységek, tevékenység párbeszédek, átmenetek és átmenet műveletek elérhetők lesznek a rendszeren lévő összes folyamat számára.
OTRS Admin screen - System Administration Az OTRS adminisztrációs képernyője - Rendszer adminisztráció
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-admin-sysadmin.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
<placeholder type="screenshot" id="0"/> <placeholder type="screenshot" id="0"/>
<placeholder type="figure" id="0"/> <placeholder type="figure" id="0"/>
Click on the "Create New Process" action from the Actions box. Kattintson az „Új folyamat létrehozása” műveletre a műveletek dobozban.
Create New Process button Új folyamat létrehozása gomb
<graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic> <graphic fileref="screenshots/customization/pm-newprocess-button.png" scalefit="1" width="100%" contentdepth="100%"></graphic>
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/Administration Manual Rendelés
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/((OTRS)) Community Edition Sorrend

Change compared to this translation:

RendelésSorrend

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Order
Rendelés
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
type: Content of: <section><section><section><para>
Source string location
en/content/customization/process-management.xml:340 en/content/customization/process-management.xml:1163
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/doc-admin.hu.po, string 319