Translation

SysConfig
public (public)
21/150
Context English Hungarian State
Solution Megoldás
Symptom Jelenség
Text Only Csak szöveg
The default languages for the related FAQ articles. Az alapértelmezett nyelvek a kapcsolódó GyIK bejegyzéseknél.
The identifier for a FAQ, e.g. FAQ#, KB#, MyFAQ#. The default is FAQ#. Egy GyIK azonosítója, például FAQ#, TB#, GyIK#. Az alapértelmezett: FAQ#.
This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'FAQ' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „GyIK” objektumokkal a „Normál” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'FAQ' objects using the 'ParentChild' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „GyIK” objektumokkal a „Szülő-gyermek” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'Ticket' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „Jegy” objektumokkal a „Normál” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'FAQ' object can be linked with other 'Ticket' objects using the 'ParentChild' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „GyIK” objektum összeköthető-e más „Jegy” objektumokkal a „Szülő-gyermek” hivatkozástípus használatával.
Ticket body for approval of FAQ article. Jegy törzse egy GyIK bejegyzés jóváhagyásához.
Ticket subject for approval of FAQ article. Jegy tárgya egy GyIK bejegyzés jóváhagyásához.
Toolbar Item for a shortcut. Eszköztárelem egy gyorsbillentyűhöz.
external (customer) külső (ügyfél)
internal (agent) belső (ügyintéző)
public (all) nyilvános (összes)
public (public) nyilvános (nyilvános)

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

public (public)
nyilvános (nyilvános)
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/FAQ/FAQ.hu.po, string 352