Translation

Template: AgentFAQLanguage
Edit Language
18/130
Context English Hungarian State
Wildcards are allowed. Helyettesítő karakterek engedélyezettek.
Advanced Search Speciális keresés
Subcategories Alkategóriák
FAQ Articles GyIK bejegyzések
No subcategories found. Nem találhatók alkategóriák.
History of Előzmények
History Content Előzménytartalom
Createtime Létrehozás ideje
No FAQ Journal data found. Nem találhatók GyIK napló adatok.
FAQ Language Management GyIK nyelvkezelés
Add FAQ Language GyIK nyelv hozzáadása
Edit FAQ Language GyIK nyelv szerkesztése
Use this feature if you want to work with multiple languages. Akkor használja ezt a szolgáltatást, ha több nyelvvel szeretne dolgozni.
Add language Nyelv hozzáadása
Add Language Nyelv hozzáadása
Edit Language Nyelv szerkesztése
Do you really want to delete this language? Valóban törölni szeretné ezt a nyelvet?
You can not delete this language. It is used in at least one FAQ article! Nem törölheti ezt a nyelvet. Legalább egy GyIK bejegyzésben használják!
This language is used in the following FAQ Article(s) Ezt a nyelvet a következő GyIK bejegyzéseknél használják
Context Settings Környezet beállítások
FAQ articles per page GyIK bejegyzések oldalanként
No FAQ data found. Nem találhatók GyIK adatok.
out of 5 az 5-ből
Keyword Kulcsszó
Vote (e. g. Equals 10 or GreaterThan 60) Szavazás (például Egyenlő 10 vagy Nagyobb mint 60)
Rate (e. g. Equals 25% or GreaterThan 75%) Értékelés (például Egyenlő 25% vagy Nagyobb mint 75%)
Approved Jóváhagyva
Last changed by Utoljára módosította
FAQ Article Create Time (before/after) GyIK bejegyzés létrehozási ideje (előtt/után)
FAQ Article Create Time (between) GyIK bejegyzés létrehozási ideje (között)
FAQ Article Change Time (before/after) GyIK bejegyzés módosítási ideje (előtt/után)

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Edit Language
Nyelv szerkesztése
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentFAQLanguage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/FAQ/FAQ.hu.po, string 38