Translation

Template: AgentFAQCategory
Will be shown as comment in Explorer.
44/370
Context English Hungarian State
Add FAQ Article GyIK bejegyzés hozzáadása
Keywords Kulcsszavak
A category is required. Egy kategória kötelező.
Approval Jóváhagyás
FAQ Category Management GyIK kategóriakezelés
Add FAQ Category GyIK kategória hozzáadása
Edit FAQ Category GyIK kategória szerkesztése
Add category Kategória hozzáadása
Add Category Kategória hozzáadása
Edit Category Kategória szerkesztése
Subcategory of Alkategóriája ennek
Please select at least one permission group. Válasszon legalább egy jogosultság csoportot.
Agent groups that can access articles in this category. Ügyintézőcsoportok, amelyek hozzáférnek a bejegyzésekhez ebben a kategóriában.
Will be shown as comment in Explorer. A böngészőben megjegyzésként fog megjelenni.
Do you really want to delete this category? Valóban törölni szeretné ezt a kategóriát?
You can not delete this category. It is used in at least one FAQ article and/or is parent of at least one other category Nem törölheti ezt a kategóriát. Legalább egy GyIK bejegyzésben használják és/vagy legalább egy másik kategória szülője
This category is used in the following FAQ article(s) Ezt a kategóriát a következő GyIK bejegyzéseknél használják
This category is parent of the following subcategories Ez a kategória a következő alkategóriák szülője
Do you really want to delete this FAQ article? Valóban törölni szeretné ezt a GyIK bejegyzést?
FAQ GyIK
FAQ Explorer GyIK böngésző
Quick Search Gyors keresés
Wildcards are allowed. Helyettesítő karakterek engedélyezettek.
Advanced Search Speciális keresés
Subcategories Alkategóriák
FAQ Articles GyIK bejegyzések
No subcategories found. Nem találhatók alkategóriák.
History of Előzmények
History Content Előzménytartalom

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Will be shown as comment in Explorer.
A böngészőben megjegyzésként fog megjelenni.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentFAQCategory
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/FAQ/FAQ.hu.po, string 14