Translation

Template: AgentFAQOverviewNavBar
Context Settings
21/160
Context English Hungarian State
No subcategories found. Nem találhatók alkategóriák.
History of Előzmények
History Content Előzménytartalom
Createtime Létrehozás ideje
No FAQ Journal data found. Nem találhatók GyIK napló adatok.
FAQ Language Management GyIK nyelvkezelés
Add FAQ Language GyIK nyelv hozzáadása
Edit FAQ Language GyIK nyelv szerkesztése
Use this feature if you want to work with multiple languages. Akkor használja ezt a szolgáltatást, ha több nyelvvel szeretne dolgozni.
Add language Nyelv hozzáadása
Add Language Nyelv hozzáadása
Edit Language Nyelv szerkesztése
Do you really want to delete this language? Valóban törölni szeretné ezt a nyelvet?
You can not delete this language. It is used in at least one FAQ article! Nem törölheti ezt a nyelvet. Legalább egy GyIK bejegyzésben használják!
This language is used in the following FAQ Article(s) Ezt a nyelvet a következő GyIK bejegyzéseknél használják
Context Settings Környezet beállítások
FAQ articles per page GyIK bejegyzések oldalanként
No FAQ data found. Nem találhatók GyIK adatok.
out of 5 az 5-ből
Keyword Kulcsszó
Vote (e. g. Equals 10 or GreaterThan 60) Szavazás (például Egyenlő 10 vagy Nagyobb mint 60)
Rate (e. g. Equals 25% or GreaterThan 75%) Értékelés (például Egyenlő 25% vagy Nagyobb mint 75%)
Approved Jóváhagyva
Last changed by Utoljára módosította
FAQ Article Create Time (before/after) GyIK bejegyzés létrehozási ideje (előtt/után)
FAQ Article Create Time (between) GyIK bejegyzés létrehozási ideje (között)
FAQ Article Change Time (before/after) GyIK bejegyzés módosítási ideje (előtt/után)
FAQ Article Change Time (between) GyIK bejegyzés módosítási ideje (között)
FAQFulltext GyIK szabad-szavas
FAQ Search GyIK keresés
Profile Selection Profil kiválasztás
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/FAQ Környezet beállítások
The following strings have the same context and source.
Approved OTRS 6/ITSM Configuration Management Környezet beállítások
Approved OTRS 6/ITSM Change Management Környezet beállítások

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Context Settings
Környezet beállítások
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentFAQOverviewNavBar
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/FAQ/FAQ.hu.po, string 42