Translation

SysConfig
Field4
7/100
Context English Hungarian State
Enable multiple languages on FAQ module. Több nyelv engedélyezése a GyIK modulban.
Enable the related article feature for the customer frontend. A kapcsolódó bejegyzések funkció engedélyezése az ügyfél előtétprogramhoz.
Enable voting mechanism on FAQ module. Szavazási mechanizmus engedélyezése a GyIK modulban.
Explorer Böngésző
FAQ AJAX Responder GyIK AJAX válaszadó
FAQ AJAX Responder for Richtext. GyIK AJAX válaszadó a Richtexthez.
FAQ Area GyIK terület
FAQ Area. GyIK terület.
FAQ Delete. GyIK törlés.
FAQ Edit. GyIK szerkesztés.
FAQ History. GyIK előzmények.
FAQ Journal Overview "Small" Limit GyIK napló áttekintő „kis” korlát
FAQ Overview "Small" Limit GyIK áttekintő „kis” korlát
FAQ Print. GyIK nyomtatás.
FAQ search backend router of the agent interface. Az ügyintézői felület GyIK keresési háttérprogram útválasztója.
Field4 4. mező
Field5 5. mező
Full FAQ Teljes GyIK
Group for the approval of FAQ articles. Csoport a GyIK bejegyzések jóváhagyáshoz.
History of this FAQ A GyIK előzményei
Include internal fields on a FAQ based Ticket. Belső mezők felvétele egy GyIK-alapú jegyen.
Include the name of each field in a FAQ based Ticket. Minden mező nevének felvétele egy GyIK-alapú jegyben.
Interfaces where the quick search should be shown. Azok a felületek, ahol a gyors keresésnek meg kell jelennie.
Journal Napló
Language Management Nyelvkezelés
Language Management. Nyelvkezelés.
Limit for the search to build the keyword FAQ article list. A keresés korlátozása a kulcsszó GyIK bejegyzéslista összeállításához.
Link another object to this FAQ item Másik objektum hozzákapcsolása ehhez a GyIK elemhez
List of queue names for which the related article feature is enabled. Azon várólistanevek listája, amelyeknél a kapcsolódó bejegyzés funkció engedélyezve van.
List of state types which can be used in the agent interface. Állapottípusok listája, amelyek használhatók az ügyintézői felületen.
List of state types which can be used in the customer interface. Állapottípusok listája, amelyek használhatók az ügyfélfelületen.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/FAQ 4. mező
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/Administration Manual Mezo4

Change compared to this translation:

4. mezőMezo4

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / FAQHungarian

Field4
4. mező
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/FAQ/FAQ.hu.po, string 254