Translation

Perl Module: Kernel/System/ImportExport/FormatBackend/CSV.pm
Tabulator (TAB)
15/150
Context English Hungarian State
No format backend found! Nem található formátum-háttérprogram!
Template not found! Sablon nem található!
Can't insert/update template! Nem lehet beszúrni vagy frissíteni a sablont!
Needed TemplateID! Sablon-azonosító szükséges!
Error occurred. Import impossible! See Syslog for details. Hiba történt. Az importálás lehetetlen! Nézze meg a rendszernaplót a részletekért.
Error occurred. Export impossible! See Syslog for details. Hiba történt. Az exportálás lehetetlen! Nézze meg a rendszernaplót a részletekért.
Template List Sablonlista
number szám
number bigger than zero nullánál nagyobb szám
integer egész
integer bigger than zero nullánál nagyobb egész
Element required, please insert data Elem szükséges, szúrjon be adatokat
Invalid data, please insert a valid %s Érvénytelen adatok, egy érvényes %s beszúrása szükséges
Format not found! Formátum nem található!
Column Separator Oszlopelválasztó
Tabulator (TAB) Tabulátor (TAB)
Semicolon (;) Pontosvessző (;)
Colon (:) Kettőspont (:)
Dot (.) Pont (.)
Comma (,) Vessző (,)
Charset Karakterkészlet
Include Column Headers Oszlopfejlécek felvétele
Column Oszlop
Deleting template... Sablon törlése…
There was an error deleting the template. Please check the logs for more information. Hiba történt a sablon törlésekor. További információkért nézze meg a naplókat.
Template was deleted successfully. A sablon sikeresen törölve lett.
Format backend module registration for the import/export module. Formátum háttérprogram modul regisztráció az importálás/exportálás modulhoz.
Import and export object information. Objektuminformációk importálása és exportálása.
Import/Export Importálás/exportálás

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Import ExportHungarian

Tabulator (TAB)
Tabulátor (TAB)
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Perl Module: Kernel/System/ImportExport/FormatBackend/CSV.pm
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ImportExport/ImportExport.hu.po, string 45