Translation

SysConfig
Workorder Agent.
29/160
Context English Hungarian State
Stores change and workorder ids and their corresponding template id, while a user is editing a template. Változás- és munkamegrendelés-azonosítókat, valamint a nekik megfelelő sablonazonosítót tárolja, miközben egy felhasználó szerkeszt egy sablont.
Take Workorder Munkamegrendelés felvétele
Take Workorder. Munkamegrendelés felvétele.
Take the workorder. A munkamegrendelés felvétele.
Template Overview Sablon áttekintő
Template type Sablontípus
Template. Sablon.
The identifier for a change, e.g. Change#, MyChange#. The default is Change#. Egy változás azonosítója, például Change#, MyChange#. Az alapértelmezett: Change#.
The identifier for a workorder, e.g. Workorder#, MyWorkorder#. The default is Workorder#. Egy munkamegrendelés azonosítója, például Workorder#, MyWorkorder#. Az alapértelmezett: Workorder#.
This ACL module restricts the usuage of the ticket types that are defined in the sysconfig option 'ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes', to users of the groups as defined in "ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups". As this ACL could collide with other ACLs which are also related to the ticket type, this sysconfig option is disabled by default and should only be activated if needed. Ez az ACL modul korlátozza az „ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes” rendszerbeállítási lehetőségben meghatározott jegytípusok használatát az „ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups” csoportban meghatározott felhasználókra. Mivel ez az ACL ütközhet más olyan ACL-ekkel, amelyek szintén a jegytípussal vannak összefüggésben, ezért ez a rendszerbeállítási lehetőség alapértelmezetten le van tiltva, és csak akkor kell aktiválni, ha szükséges.
Time Slot Időrés
Types of tickets, where in the ticket zoom view a link to add a change will be displayed. Jegyek típusai, ahol a jegy nagyítás nézetben egy változás hozzáadására mutató hivatkozás lesz megjelenítve.
User Search Felhasználókeresés
Workorder Add (from template). Munkamegrendelés hozzáadása (sablonból).
Workorder Add. Munkamegrendelés hozzáadása.
Workorder Agent. Munkamegrendelés ügyintézője.
Workorder Delete. Munkamegrendelés törlése.
Workorder Edit. Munkamegrendelés szerkesztése.
Workorder History Zoom. Munkamegrendelés előzményeinek nagyítása.
Workorder History. Munkamegrendelés előzményei.
Workorder Report. Munkamegrendelés jelentése.
Workorder Zoom Munkamegrendelés nagyítása
Workorder Zoom. Munkamegrendelés nagyítása.
once egyszer
regularly rendszeresen

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Workorder Agent.
Munkamegrendelés ügyintézője.
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMChangeManagement/ITSMChangeManagement.hu.po, string 721