Translation

Template: AdminITSMStateMachine
Do you really want to delete the state transition
44/490
Context English Hungarian State
Edit Notification Rule Értesítési szabály szerkesztése
A notification should have a name! Az értesítésnek rendelkeznie kell egy névvel!
Name is required. A név kötelező.
Admin State Machine Adminisztrátori állapotgép
Select a catalog class! Válasszon egy katalógusosztályt!
A catalog class is required! A katalógusosztály kötelező!
Add a state transition Egy állapotátmenet hozzáadása
Catalog Class Katalógusosztály
Object Name Objektumnév
Overview over state transitions for Állapotátmenetek áttekintése ennél:
Delete this state transition Az állapotátmenet törlése
Add a new state transition for Egy új állapotátmenet hozzáadása ehhez:
Please select a state! Válasszon egy állapotot!
Please select a next state! Válasszon egy következő állapotot!
Edit a state transition for Egy állapotátmenet szerkesztése ennél:
Do you really want to delete the state transition Valóban törölni szeretné az állapotátmenetet
Add Change Változás hozzáadása
ITSM Change ITSM változás
Justification Indoklás
Input invalid. Érvénytelen bemenet.
Impact Hatás
Requested Date Kért dátum
Select Change Template Változássablon kiválasztása
Time type Időtípus
Invalid time type. Érvénytelen időtípus.
New time Új idő
Save Change CAB as template Változás CAB mentése sablonként
go to involved persons screen ugrás a résztvevő személyek képernyőjéhez
Invalid Name Érvénytelen név
Conditions and Actions Feltételek és műveletek
Delete Condition Feltétel törlése

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Do you really want to delete the state transition
Valóban törölni szeretné az állapotátmenetet
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminITSMStateMachine
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMChangeManagement/ITSMChangeManagement.hu.po, string 21