Translation

SysConfig
Template type
11/130
Context English Hungarian State
Shows a link in the menu to edit a change in the its zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy változás szerkesztéséhez az ügyintézői felületen az elem nagyítási nézetében.
Shows a link in the menu to edit a workorder in the its zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy munkamegrendelés szerkesztéséhez annak nagyítási nézetén az ügyintézői felületen.
Shows a link in the menu to go back in the change zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben az ügyintézői felület változás nagyítási nézetébe való visszatéréshez.
Shows a link in the menu to go back in the workorder zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben az ügyintézői felület munkamegrendelés nagyítási nézethez való visszatéréshez.
Shows a link in the menu to print a change in the its zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy változás nyomtatásához az ügyintézői felületen az elem nagyítási nézetében.
Shows a link in the menu to print a workorder in the its zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy munkamegrendelés nyomtatásához annak nagyítási nézetén az ügyintézői felületen.
Shows a link in the menu to reset a change and its workorders in its zoom view of the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy változás és annak munkamegrendelései visszaállításához az ügyintézői felületen az elem nagyítási nézetében.
Shows a link in the menu to show the involved persons in a change, in the zoom view of the change in the agent interface. Egy hivatkozást jelenít meg a menüben egy változásban érintett személyek megjelenítéséhez a változás nagyítás nézetében az ügyintézői felületen.
Shows the change history (reverse ordered) in the agent interface. Megjeleníti a változás előzményeit (fordított sorrendben) az ügyintézői felületen.
State Machine Állapotgép
Stores change and workorder ids and their corresponding template id, while a user is editing a template. Változás- és munkamegrendelés-azonosítókat, valamint a nekik megfelelő sablonazonosítót tárolja, miközben egy felhasználó szerkeszt egy sablont.
Take Workorder Munkamegrendelés felvétele
Take Workorder. Munkamegrendelés felvétele.
Take the workorder. A munkamegrendelés felvétele.
Template Overview Sablon áttekintő
Template type Sablontípus
Template. Sablon.
The identifier for a change, e.g. Change#, MyChange#. The default is Change#. Egy változás azonosítója, például Change#, MyChange#. Az alapértelmezett: Change#.
The identifier for a workorder, e.g. Workorder#, MyWorkorder#. The default is Workorder#. Egy munkamegrendelés azonosítója, például Workorder#, MyWorkorder#. Az alapértelmezett: Workorder#.
This ACL module restricts the usuage of the ticket types that are defined in the sysconfig option 'ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes', to users of the groups as defined in "ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups". As this ACL could collide with other ACLs which are also related to the ticket type, this sysconfig option is disabled by default and should only be activated if needed. Ez az ACL modul korlátozza az „ITSMChange::AddChangeLinkTicketTypes” rendszerbeállítási lehetőségben meghatározott jegytípusok használatát az „ITSMChange::RestrictTicketTypes::Groups” csoportban meghatározott felhasználókra. Mivel ez az ACL ütközhet más olyan ACL-ekkel, amelyek szintén a jegytípussal vannak összefüggésben, ezért ez a rendszerbeállítási lehetőség alapértelmezetten le van tiltva, és csak akkor kell aktiválni, ha szükséges.
Time Slot Időrés
Types of tickets, where in the ticket zoom view a link to add a change will be displayed. Jegyek típusai, ahol a jegy nagyítás nézetben egy változás hozzáadására mutató hivatkozás lesz megjelenítve.
User Search Felhasználókeresés
Workorder Add (from template). Munkamegrendelés hozzáadása (sablonból).
Workorder Add. Munkamegrendelés hozzáadása.
Workorder Agent. Munkamegrendelés ügyintézője.
Workorder Delete. Munkamegrendelés törlése.
Workorder Edit. Munkamegrendelés szerkesztése.
Workorder History Zoom. Munkamegrendelés előzményeinek nagyítása.
Workorder History. Munkamegrendelés előzményei.
Workorder Report. Munkamegrendelés jelentése.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Template type
Sablontípus
10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMChangeManagement/ITSMChangeManagement.hu.po, string 711