Translation

Template: AdminITSMStateMachine
Catalog Class
16/130
Context English Hungarian State
Category ↔ Impact ↔ Priority Kategória ↔ Hatás ↔ Prioritás
Manage the priority result of combinating Category ↔ Impact. A Kategória ↔ Hatás összetétel prioritás eredményének kezelése.
Priority allocation Prioritás lefoglalás
ITSM ChangeManagement Notification Management ITSM változásmenedzsment értesítés kezelés
Add Notification Rule Értesítési szabály hozzáadása
Edit Notification Rule Értesítési szabály szerkesztése
A notification should have a name! Az értesítésnek rendelkeznie kell egy névvel!
Name is required. A név kötelező.
Admin State Machine Adminisztrátori állapotgép
Select a catalog class! Válasszon egy katalógusosztályt!
A catalog class is required! A katalógusosztály kötelező!
Add a state transition Egy állapotátmenet hozzáadása
Catalog Class Katalógusosztály
Object Name Objektumnév
Overview over state transitions for Állapotátmenetek áttekintése ennél:
Delete this state transition Az állapotátmenet törlése
Add a new state transition for Egy új állapotátmenet hozzáadása ehhez:
Please select a state! Válasszon egy állapotot!
Please select a next state! Válasszon egy következő állapotot!
Edit a state transition for Egy állapotátmenet szerkesztése ennél:
Do you really want to delete the state transition Valóban törölni szeretné az állapotátmenetet
Add Change Változás hozzáadása
ITSM Change ITSM változás
Justification Indoklás
Input invalid. Érvénytelen bemenet.
Impact Hatás
Requested Date Kért dátum
Select Change Template Változássablon kiválasztása
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/ITSM Change Management Katalógusosztály
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/General Catalog Katalógusosztály

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM Change ManagementHungarian

Catalog Class
Katalógusosztály
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminITSMStateMachine
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMChangeManagement/ITSMChangeManagement.hu.po, string 13