Translation

Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemZoom.pm
incident
8/100
Context English Serbian State
Version %s deleted Верзија %s је обрисана
No ConfigItemID or VersionID is given! Нису дати ConfigItemID или VersionID!
Can't show config item, no access rights given! Не може се приказати конфигурациона ставка, није дат приступ!
ConfigItemID %s not found in database! ИД конфигурационе ставке %s није нађен у бази података!
VersionID %s not found in database! Ид верзије %s није нађен у бази података!
ConfigItem Конфигурациона ставка
printed by %s at %s штампану од стране %s у %s
Invalid ClassID! Неисправан ИД класе!
No ClassID is given! Није дат ИД класе!
No access rights for this class given! Није дат приступ овој класи!
No Result! Нема резултата!
Config Item Search Results Резултат претраге конфигурационих ставки
Can't show item, no access rights for ConfigItem are given! Не може се приказати ставка, није дат приступ за ову конфигурациону ставку!
operational оперативни
warning упозорење
incident инцидент
The deployment state of this config item Статус примене ове конфигурационе ставке
The incident state of this config item Статус инцидента ове конфигурационе ставке
Shown config items Приказане конфигурационе ставке
Between Између
Maximum number of one element Максимални број једног елемента
Empty fields indicate that the current values are kept Празна поља указују да ће актуелне вредности бити задржане
Skipped Прескочено
Model Модел
Customer Company Фирма клијента
Serial Number Серијски број
CPU Процесор
Ram RAM
Hard Disk Хард диск
Capacity Капацитет
Network Adapter Мрежни адаптер
ComponentTranslation
This translation Translated OTRS 6/ITSM Configuration Management инцидент
The following string has the same context and source.
Translated OTRS 6/ITSM Core инцидент

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemZoom.pm
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMConfigurationManagement/ITSMConfigurationManagement.sr.po, string 83