Translation

Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemBulk.pm
No ConfigItemID is given!
22/250
Context English Serbian State
Run Search Покрени претрагу
Also search in previous versions? Претражите и у претхотним верзијама?
Configuration Item Конфигурациона ставка
Configuration Item Information Информација о конфигурационој ставки
Current Deployment State Тренутни статус распоређивања
Last changed by Променио
Show one version Прикажи једну верзију
Show all versions Покажи све верзије
Version Incident State Верзија - статус инцидента
Version Deployment State Верзија - статус примене
Version Number Број верзије
Configuration Item Version Details Детаљи верзије конфигурационе ставке
Property Својство
No access to Class is given! Није дат приступ класи!
Overview: ITSM ConfigItem Преглед: ITSM конфигурационе ставке
No ConfigItemID is given! Није дат ConfigItemID!
You need at least one selected Configuration Item! Потребна је бар једна изабрана конфигурациона ставка!
You don't have write access to this configuration item: %s. Немате право уписа за ову конфигурациону ставку: %s.
Config item "%s" not found in database! Конфигурациона ставка "%s" није нађена у бази података!
Was not able to delete the configitem ID %s! Није било могуће обрисати ConfigItemID %s!
No version found for ConfigItemID %s! Није пронађена верзија за ConfigItemID %s!
No ConfigItemID, DuplicateID or ClassID is given! Нису дати ConfigItemID, DuplicateID или ClassID!
No access is given! Није дат приступ!
No definition was defined for class %s! Није пронађена дефиниција за класу %s!
Can't show history, no ConfigItemID is given! Не може се приказати историјат, јер није дат ConfigItemID!
Can't show history, no access rights given! Не може се приказати историјат, није дозвољен приступ!
New ConfigItem (ID=%s) Нова конфигурациона ставка (ID=%s)
New version (ID=%s) Нова верзија (ID=%s)
Deployment state updated (new=%s, old=%s) Ажурирано стање распореда (ново=%s, старо=%s)
Incident state updated (new=%s, old=%s) Ажурирано стање инцидента (ново=%s, старо=%s)
ConfigItem (ID=%s) deleted Обрисана конфигурациона ставка (ID=%s)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Perl Module: Kernel/Modules/AgentITSMConfigItemBulk.pm
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMConfigurationManagement/ITSMConfigurationManagement.sr.po, string 47