Translation

Template: AgentITSMConfigItemZoom
Show one version
21/160
Context English Serbian State
The name of this config item Назив ове конфигурационе ставке
Name is already in use by the ConfigItems with the following Number(s): %s Назив је већ у употреби на конфигурационим ставкама број: %s
History of Config Item: %s Историјат конфигурационе ставке: %s
History Content Садржај историје
Createtime Време креирања
Zoom view Увећани преглед
Context Settings Подешавање контекста
Config Items per page Конфигурационе ставке по страни
A generic ITSM Configuration Item table Генеричка табела ITSM конфигурационе ставке
Run Search Покрени претрагу
Also search in previous versions? Претражите и у претхотним верзијама?
Configuration Item Конфигурациона ставка
Configuration Item Information Информација о конфигурационој ставки
Current Deployment State Тренутни статус распоређивања
Last changed by Променио
Show one version Прикажи једну верзију
Show all versions Покажи све верзије
Version Incident State Верзија - статус инцидента
Version Deployment State Верзија - статус примене
Version Number Број верзије
Configuration Item Version Details Детаљи верзије конфигурационе ставке
Property Својство
No access to Class is given! Није дат приступ класи!
Overview: ITSM ConfigItem Преглед: ITSM конфигурационе ставке
No ConfigItemID is given! Није дат ConfigItemID!
You need at least one selected Configuration Item! Потребна је бар једна изабрана конфигурациона ставка!
You don't have write access to this configuration item: %s. Немате право уписа за ову конфигурациону ставку: %s.
Config item "%s" not found in database! Конфигурациона ставка "%s" није нађена у бази података!
Was not able to delete the configitem ID %s! Није било могуће обрисати ConfigItemID %s!
No version found for ConfigItemID %s! Није пронађена верзија за ConfigItemID %s!
No ConfigItemID, DuplicateID or ClassID is given! Нису дати ConfigItemID, DuplicateID или ClassID!

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentITSMConfigItemZoom
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMConfigurationManagement/ITSMConfigurationManagement.sr.po, string 38