Translation

Template: AdminAutoResponse
Add Auto Response
28/170
Context English Bulgarian State
Enable email security
Email security level
If signing key/certificate is missing
If encryption key/certificate is missing
Attachment Management Управление на прикачен файл
Add Attachment Добавяне на прикачен файл
Edit Attachment Редактиране на прикачен файл
Filter for Attachments
Filter for attachments
Filename Име на файл
Download file Изтегли файл
Delete this attachment Изтрийте прикачения файл
Do you really want to delete this attachment? Наистина ли искате да изтриете този прикачен файл?
Attachment Прикачен файл
Auto Response Management Управление на автоматичният отговор
Add Auto Response Добавете автоматичен отговор
Edit Auto Response Редактиране автоматичен отговор
Filter for Auto Responses
Filter for auto responses
Response Отговор
Auto response from Автоматичен отговор от
Reference Препратка
To get the first 20 character of the subject. За да се вземат първите 20 символа от "Относно" полето
To get the first 5 lines of the email. За да се вземат първите 5 реда от съобщението.
To get the name of the ticket's customer user (if given). За да получите името на потребителя на билета ( ID дадено).
To get the article attribute За да получите атрибута на статията
Options of the current customer user data Опции на текущите потребителски данни.
Ticket owner options Опции на собственика на билета
Ticket responsible options Настройки за отговор на билета
Options of the current user who requested this action Опции на текущия потребител, който е поискал това действие
Options of the ticket data Опции на данните за билетите

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAutoResponse
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 189