Translation

Template: AdminACLEdit
Match settings
18/140
Context English Danish State
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Ændringer i disse ACL'er får først indflydelse på systemet hvis du efterfølgende udgiver ACL data. Ved at udgive ACL data skrives ændringerne til konfigurationen.
ACLs ACL'er
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Bemærk: Denne tabel repræsenterer i hvilken rækkefølge ACL'er udføres. Hvis du har brug for at ændre rækkefølgen skal du omdøbe dem.
ACL name ACL-navn
Comment Kommentar
Validity Gyldighed
Export Eksporter
Copy Kopier
No data found. Ingen data fundet.
No matches found. Intet fundet
Edit ACL %s Rediger ACL %s
Edit ACL Rediger ACL
Go to overview Gå til oversigt
Delete ACL Slet ACL
Delete Invalid ACL Slet ugyldig ACL
Match settings Match indstilliger
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Change settings Skift indstillinger
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Indstil hvad du vil ændre hvis kriterierne passer. Husk på at 'Possible' er en hvidlistning og 'PossibleNot' er en sortlistning
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Vis eller skjul indhold
Edit ACL Information Rediger ACL information
Name Navn
Stop after match Stop, hvis matcher
Edit ACL Structure Rediger ACL struktur
Save ACL Gem ACL
Save Gem
or eller
Save and finish Gem og afslut
Cancel Annuller
Do you really want to delete this ACL? Vil du virkelig slette denne ACL?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.da.po, string 31