Translation

Template: AdminACL
Description
11/110
Context English Danish State
ACL Management ACL-administration
Actions Handlinger
Create New ACL Opret ny ACL
Deploy ACLs Aktiver ACL'er
Export ACLs Eksporter ACL'er
Filter for ACLs Filtrer ACL'er
Just start typing to filter... Begynd at skrive for at filtrere...
Configuration Import Importer konfiguration
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Her kan du indlæse en konfigurationsfil for at importere ACL'er til dit system. Filen skal være eksporteret i .yml format af ACL redigerings modulet.
This field is required. Dette felt skal udfyldes
Overwrite existing ACLs? Overskriv eksisterende ACL'er?
Upload ACL configuration Upload ACL-konfiguration
Import ACL configuration(s) Importer ACL-konfiguration(er)
Description Beskrivelse
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. For at oprette en ACL kan du enten importere ACL'er der er eksporteret fra et andet system eller kreere en helt ny.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Ændringer i disse ACL'er får først indflydelse på systemet hvis du efterfølgende udgiver ACL data. Ved at udgive ACL data skrives ændringerne til konfigurationen.
ACLs ACL'er
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Bemærk: Denne tabel repræsenterer i hvilken rækkefølge ACL'er udføres. Hvis du har brug for at ændre rækkefølgen skal du omdøbe dem.
ACL name ACL-navn
Comment Kommentar
Validity Gyldighed
Export Eksporter
Copy Kopier
No data found. Ingen data fundet.
No matches found. Intet fundet
Edit ACL %s Rediger ACL %s
Edit ACL Rediger ACL
Go to overview Gå til oversigt
Delete ACL Slet ACL

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.da.po, string 14