Translation

Template: AdminDynamicField
Order
7/100
Context English Hungarian State
Add new field for object Új mező hozzáadása az objektumhoz
Filter for Dynamic Fields Szűrő a dinamikus mezőkhöz
Filter for dynamic fields Szűrő a dinamikus mezőkhöz
More Business Fields Több üzleti mező
Would you like to benefit from additional dynamic field types for businesses? Upgrade to %s to get access to the following field types: Szeretné élvezni a vállalkozások számára készített további dinamikus mező típusok előnyeit? Frissítsen az %s szoftverre, hogy hozzáférést kapjon a következő mezőtípusokhoz:
Database Adatbázis
Use external databases as configurable data sources for this dynamic field. Külső adatbázis használata beállítható adatforrásokként ennél a dinamikus mezőnél.
Web service Webszolgáltatás
External web services can be configured as data sources for this dynamic field. Külső webszolgáltatások beállíthatók adatforrásokként ennél a dinamikus mezőnél.
Contact with data Partneradatok
This feature allows to add (multiple) contacts with data to tickets. Ez a funkció lehetővé teszi (több) partneradat hozzáadását a jegyhez.
To add a new field, select the field type from one of the object's list, the object defines the boundary of the field and it can't be changed after the field creation. Egy új mező hozzáadásához válassza ki a mezőtípust az objektum listájának egyikéből. Az objektum határozza meg a mező határát, és nem lehet azt megváltoztatni a mező létrehozása után.
Dynamic Fields List Dinamikus mezők listája
Dynamic fields per page Oldalankénti dinamikus mezők
Label Címke
Order Sorrend
Object Objektum
Delete this field Mező törlése
Dynamic Fields Dinamikus mezők
Go back to overview Vissza az áttekintőhöz
General Általános
This field is required, and the value should be alphabetic and numeric characters only. Ez a mező kötelező, és az értéke csak betű és szám karakter lehet.
Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters. Egyedinek kell lennie, és csak betű és szám karaktereket fogad el.
Changing this value will require manual changes in the system. Az érték megváltoztatása kézi módosításokat fog igényelni a rendszeren.
This is the name to be shown on the screens where the field is active. Ez azokon a képernyőkön megjelenítendő név, ahol a mező aktív.
Field order Mezősorrend
This field is required and must be numeric. Ez a mező kötelező, és csak számot tartalmazhat.
This is the order in which this field will be shown on the screens where is active. Ez az a sorrend, amelyben ez a mező meg fog jelenni a képernyőkön, ahol aktív.
Is not possible to invalidate this entry, all config settings have to be changed beforehand. Nem lehetséges érvényteleníteni ezt a bejegyzést, az összes konfigurációs beállítást meg kell változtatni előtte.
Field type Mezőtípus
Object type Objektumtípus
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 6/((OTRS)) Community Edition Sorrend
The following string has the same context and source.
Approved OTRS 6/Administration Manual Rendelés

Change compared to this translation:

SorrendRendelés

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionHungarian

Order
Sorrend
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminDynamicField
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.hu.po, string 384