Translation

Template: AdminCloudServiceSupportDataCollector
Cloud Service Management
0/240
Context English Norwegian Bokmål State
Response Svar
Auto response from Autosvar fra
Reference Referanse
To get the first 20 character of the subject. For å hente de første 20 tegnene i overskriften.
To get the first 5 lines of the email. For å hente de første 5 linjene i e-posten.
To get the name of the ticket's customer user (if given).
To get the article attribute For å hente innlegg-attributtet
Options of the current customer user data Valg for den nåværende brukerens brukerdata
Ticket owner options Valg for sakens eier
Ticket responsible options Valg for saksansvarlige
Options of the current user who requested this action Valg for den nåværende brukeren som ba om denne handlingen
Options of the ticket data Valg for sakens data
Options of ticket dynamic fields internal key values
Options of ticket dynamic fields display values, useful for Dropdown and Multiselect fields
Example response Eksempel på svar
Cloud Service Management
Support Data Collector
Support data collector
Hint Hint
Currently support data is only shown in this system.
It is highly recommended to send this data to OTRS Group in order to get better support.
Configuration Konfigurasjon
Send support data Send support data
This will allow the system to send additional support data information to OTRS Group. Dette vil tillate ditt system å sende tilleggsdatainformasjon til OTRS gruppen.
Update Oppdater
System Registration Registrering av systemet
To enable data sending, please register your system with OTRS Group or update your system registration information (make sure to activate the 'send support data' option.)
Register this System Registrer dette systemet
System Registration is disabled for your system. Please check your configuration. Registrering av systemet er deaktivert for ditt system. Vennligst undersøk din konfigurasjon.
System registration is a service of OTRS Group, which provides a lot of advantages! Registrering av systemet er en tjeneste fra OTRS gruppen, som kan tilby mange fordeler!
Please note that the use of OTRS cloud services requires the system to be registered. Vennligst husk på at bruken av OTRS sine skytjenester krever at systemet er registrert.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCloudServiceSupportDataCollector
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nb_NO.po, string 208