Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
To get the first 20 character of the appointment title.
0/550
Context English Dutch State
Upgrade to %s Upgrade naar %s
Please activate this transport in order to use it.
No data found Geen data gevonden
No notification method found. Geen meldingen methoden gevonden
Notification Text Meldingstekst
This language is not present or enabled on the system. This notification text could be deleted if it is not needed anymore. Deze taal is niet aanwezig of ingeschakeld in het systeem. Deze meldingstekst kan verwijderd worden wanneer deze niet meer nodig is.
Remove Notification Language Verwijder de taal voor de meldingen
Subject Onderwerp
Text Tekst
Message body Berichttekst
Add new notification language Voeg nieuwe taal voor meldingen toe
Save Changes Wijzigingen opslaan
Tag Reference Tag verwijzing
Notifications are sent to an agent. Meldingen zijn verzonden naar de behandelaar.
You can use the following tags U kunt de volgende tags gebruiken
To get the first 20 character of the appointment title.
To get the appointment attribute Om de afspraak eigenschap te krijgen
e. g. bijv.
To get the calendar attribute
Attributes of the recipient user for the notification Eigenschappen van de ontvanger voor deze melding
Config options Attributen van de configuratie
Example notification Voorbeeld van de melding
Additional recipient email addresses Aanvullende ontvanger e-mailadres
This field must have less then 200 characters. Dit veld mag maximaal 200 karakters bevatten
Article visible for customer Article zichtbaar voor klant
An article will be created if the notification is sent to the customer or an additional email address. Wanneer de melding wordt verstuurd naar de klant of een extra e-mail adres, wordt een artikel aangemaakt.
Email template Email sjabloon
Use this template to generate the complete email (only for HTML emails). Gebruik deze template om de complete mail te genereren (alleen voor HTML email).
Enable email security Email beveiliging inschakelen
Email security level Niveau van email beveiliging
If signing key/certificate is missing Als signeer sleutel/certificaat ontbreekt

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 161