Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEventTransportEmailSettings
This field must have less then 200 characters.
44/460
Context English Dutch State
Text Tekst
Message body Berichttekst
Add new notification language Voeg nieuwe taal voor meldingen toe
Save Changes Wijzigingen opslaan
Tag Reference Tag verwijzing
Notifications are sent to an agent. Meldingen zijn verzonden naar de behandelaar.
You can use the following tags U kunt de volgende tags gebruiken
To get the first 20 character of the appointment title.
To get the appointment attribute Om de afspraak eigenschap te krijgen
e. g. bijv.
To get the calendar attribute
Attributes of the recipient user for the notification Eigenschappen van de ontvanger voor deze melding
Config options Attributen van de configuratie
Example notification Voorbeeld van de melding
Additional recipient email addresses Aanvullende ontvanger e-mailadres
This field must have less then 200 characters. Dit veld mag maximaal 200 karakters bevatten
Article visible for customer Article zichtbaar voor klant
An article will be created if the notification is sent to the customer or an additional email address. Wanneer de melding wordt verstuurd naar de klant of een extra e-mail adres, wordt een artikel aangemaakt.
Email template Email sjabloon
Use this template to generate the complete email (only for HTML emails). Gebruik deze template om de complete mail te genereren (alleen voor HTML email).
Enable email security Email beveiliging inschakelen
Email security level Niveau van email beveiliging
If signing key/certificate is missing Als signeer sleutel/certificaat ontbreekt
If encryption key/certificate is missing Als encryptie sleutel/certificaat ontbreekt
Attachment Management Beheer bijlagen
Add Attachment Nieuwe bijlage
Edit Attachment Bijlage bewerken
Filter for Attachments Filter op bijlagen
Filter for attachments Filter op bijlagen
Filename Bestandsnaam
Download file Download bijlage

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEventTransportEmailSettings
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 169