Translation

Template: AdminGenericAgent
Set new queue
18/130
Context English Polish State
Ticket escalation time reached between Czas eskalacji zgłoszenia będzie osiągnięty za
Escalation - first response time Eskalacja - czas pierwszej odpowiedzi
Ticket first response time reached Osiągnięty czas pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie
Ticket first response time reached between Czas pierwszej odpowiedzi na zgłoszenie będzie osiągnięty za
Escalation - update time Eskalacja - czas aktualizacji
Ticket update time reached Osiągnięty czas aktualizacji zgłoszenia
Ticket update time reached between Czas aktualizacji zgłoszenia będzie osiągnięty za
Escalation - solution time Eskalacja - czas rozwiązania
Ticket solution time reached Osiągnięty czas rozwiązania zgłoszenia
Ticket solution time reached between Czas rozwiązania zgłoszenia będzie osiągnięty za
Archive search option Aktywna opcja szukania
Update/Add Ticket Attributes Zmień/dodaj parametry zgłoszenia
Set new service Ustaw nową usługę
Set new Service Level Agreement Ustaw nowe SLA
Set new priority Ustaw nowy priorytet
Set new queue Ustaw nową kolejkę
Set new state Ustaw nowy stan
Pending date Data oczekiwania
Set new agent Ustaw nowego agenta
new owner nowy właściciel
new responsible nowy odpowiedzialny
Set new ticket lock Ustaw nową blokadę zgłoszenia
New customer user ID Nowe ID Użytkownika Klienta
New customer ID Nowy klient
New title Nowy tytuł
New type Nowy typ
Archive selected tickets Zarchiwizuj zaznaczone zgłoszenia
Add Note Dodaj notatkę
Visible for customer Widoczny dla klienta
Time units Zaraportowany czas obsługi
Execute Ticket Commands Wykonaj polecenia zgłoszeń

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 550