Translation

SysConfig
Zoom
7/100
Context English Polish State
We are performing scheduled maintenance. Login is temporarily not available. Przeprowadzamy zaplanowane prace serwisowe. Logowanie jest tymczasowo niedostępne.
We are performing scheduled maintenance. We should be back online shortly. Przeprowadzamy zaplanowane prace serwisowe. System zostanie niedługo udostępniony.
Web Services Serwisy Sieciowe (WS)
Web View Widok strony
When agent creates a ticket, whether or not the ticket is automatically locked to the agent.
When tickets are merged, a note will be added automatically to the ticket which is no longer active. Here you can define the body of this note (this text cannot be changed by the agent). W momencie scalenia zgłoszeń, do zgłoszenia, które nie będzie aktywne zostanie dodana notatka. Tu można zdefiniować treść tej notatki (ten tekst nie może zostać zmieniony przez agenta).
When tickets are merged, a note will be added automatically to the ticket which is no longer active. Here you can define the subject of this note (this subject cannot be changed by the agent).
When tickets are merged, the customer can be informed per email by setting the check box "Inform Sender". In this text area, you can define a pre-formatted text which can later be modified by the agents.
Whether or not to collect meta information from articles using filters configured in Ticket::Frontend::ZoomCollectMetaFilters.
Whether to force redirect all requests from http to https protocol. Please check that your web server is configured correctly for https protocol before enable this option.
Yes, but hide archived tickets Tak, ale ukryj zarchiwizowane zgłoszenia
Your email with ticket number "<OTRS_TICKET>" is bounced to "<OTRS_BOUNCE_TO>". Contact this address for further information. Twój e-mail ze zgłoszeniem o numerze "<OTRS_TICKET>" został przekazany do "<OTRS_BOUNCE_TO>". Skontaktuj się z tym adresem w celu uzyskania dalszych informacji.
Your email with ticket number "<OTRS_TICKET>" is merged to "<OTRS_MERGE_TO_TICKET>". Twoje zgłoszenie o numerze "<OTRS_TICKET>" zostało scalone z "<OTRS_MERGE_TO_TICKET>".
Your queue selection of your preferred queues. You also get notified about those queues via email if enabled. Wybór ulubionych kolejek spośród dostępnych. O tych kolejkach będziesz informowany emailem, o ile włączysz powiadomienia.
Your service selection of your preferred services. You also get notified about those services via email if enabled. Wybór ulubionych usług spośród dostępnych. O tych usługach będziesz informowany emailem, o ile włączysz powiadomienia.
Zoom Podgląd
attachment załącznik
bounce przekaż
compose utwórz
debug debug
error błąd
forward prześlij
info informacja
inline w treści
normal normalny
notice ogłoszenie
pending oczekujący
phone telefon
responsible odpowiedzialny
reverse odwróć
stats statystyki

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 5891