Translation

Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments.
66/980
Context English Slovak State
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible. Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
Ticket lock timeout notification Notifikácia o prekročení časového limit uzamknutia tiketu.
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked. Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknutý.
Ticket owner update notification Oznámenie aktualizácie vlastníka tiketu
Ticket responsible update notification Oznámenie aktualizácie zodpovednosti k tiketu
Ticket new note notification Oznámenie novej poznámky k tiketu
Ticket queue update notification Oznámenie aktualizácie radu tiketu
You will receive a notification if a ticket is moved into one of your "My Queues". Dostanete oznámenie pri presunu tiketu do jedné z vašich radov v "Moje rady".
Ticket pending reminder notification (locked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (uzamknutý)
Ticket pending reminder notification (unlocked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (neuzamknutý)
Ticket escalation notification Oznámenie vystupňovanie tiketu
Ticket escalation warning notification Oznámenie varovania pri vystupňovanie tiketu
Ticket service update notification Oznámenie aktualizácie služby tiketu
You will receive a notification if a ticket's service is changed to one of your "My Services". Dostanete oznámenie pri zmene služby niektorého vašho tiketu v "Moje služby".
Appointment reminder notification Oznámenie pripomenutie stretnutia
You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments. Dostanete oznámenie v čase pripomenutie jedné z vášich stretnutie.
Ticket email delivery failure notification Oznámenie zlýhania doručenia emailu
Error during AJAX communication. Status: %s, Error: %s
This window must be called from compose window.
Add all Pridať všetky
An item with this name is already present.
This item still contains sub items. Are you sure you want to remove this item including its sub items?
More
Less
Press Ctrl+C (Cmd+C) to copy to clipboard
Delete this Attachment
Deleting attachment...
There was an error deleting the attachment. Please check the logs for more information.
Attachment was deleted successfully.
Do you really want to delete this dynamic field? ALL associated data will be LOST!
Delete field

Loading…

You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments.
Dostanete oznámenie v čase pripomenutie jedné z vášich stretnutie.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 3812