Translation

Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
65/910
Context English Slovak State
4 high 4 vysoká
5 very high 5 veľmi vysoká
unlock odomknúť
lock zamknúť
tmp_lock
agent agent
system systém
customer zákazník
Ticket create notification Oznámenie vytvoreného tiketu
You will receive a notification each time a new ticket is created in one of your "My Queues" or "My Services". Dostanete oznámenie vždy pri vytvorenie nového tiketu buď v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (unlocked) Oznámenie následnej správy tiketu (neuzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to an unlocked ticket which is in your "My Queues" or "My Services". Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k neuzamknutému tiketu, ktorý je v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (locked) Oznámenie následnej správy k tiketu (uzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible. Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
Ticket lock timeout notification Notifikácia o prekročení časového limit uzamknutia tiketu.
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked. Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknutý.
Ticket owner update notification Oznámenie aktualizácie vlastníka tiketu
Ticket responsible update notification Oznámenie aktualizácie zodpovednosti k tiketu
Ticket new note notification Oznámenie novej poznámky k tiketu
Ticket queue update notification Oznámenie aktualizácie radu tiketu
You will receive a notification if a ticket is moved into one of your "My Queues". Dostanete oznámenie pri presunu tiketu do jedné z vašich radov v "Moje rady".
Ticket pending reminder notification (locked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (uzamknutý)
Ticket pending reminder notification (unlocked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (neuzamknutý)
Ticket escalation notification Oznámenie vystupňovanie tiketu
Ticket escalation warning notification Oznámenie varovania pri vystupňovanie tiketu
Ticket service update notification Oznámenie aktualizácie služby tiketu
You will receive a notification if a ticket's service is changed to one of your "My Services". Dostanete oznámenie pri zmene služby niektorého vašho tiketu v "Moje služby".
Appointment reminder notification Oznámenie pripomenutie stretnutia
You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments. Dostanete oznámenie v čase pripomenutie jedné z vášich stretnutie.
Ticket email delivery failure notification Oznámenie zlýhania doručenia emailu
Error during AJAX communication. Status: %s, Error: %s

Loading…

You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknúutý.
a year ago
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bod odomknútý.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 3799