Translation

Template: AdminOTRSBusinessUninstall
Please uninstall the packages first using the package manager and try again.
85/760
Context English Serbian State
Please visit our customer portal and file a request. Молимо посетите наш кориснички портал и поднесите захтев.
Everything else will be done as part of your contract. Све остало ће бити урађено под вашим постојећим уговором.
Your installed OTRS version is %s. Инсталирана OTRS верзија код вас је %s.
To install this package, you need to update to OTRS %s or higher. Да бисте инсталирали овај пакет, неопходно је да ажурирате ваш OTRS на верзију %s или више.
To install this package, the Maximum OTRS Version is %s. За инсталацију овог пакета, највиша подржана верзија OTRS је %s.
To install this package, the required Framework version is %s. За инсталацију овог пакета неопходна верзија OTRS је %s.
Why should I keep OTRS up to date? Зашто би требало да OTRS увек буде ажуриран?
You will receive updates about relevant security issues. Добићете ажурирања одговарајућих безбедносних издања.
You will receive updates for all other relevant OTRS issues Добићете ажурирања свих релевантних OTRS издања
With your existing contract you can only use a small part of the %s. Са вашим садашњим уговором можете користити само мали део од %s.
If you would like to take full advantage of the %s get your contract upgraded now! Contact %s. Ако желите да искористите све предности %s потребно је да ажурирате ваш уговор! Контактирајте %s.
Cancel downgrade and go back Поништи повратак на стару верзију и врати се назад
Go to OTRS Package Manager Иди на OTRS управљање пакетима
Sorry, but currently you can't downgrade due to the following packages which depend on %s: Нажалост, тренутно не можете да се вратите на стару верзију због следећих пакета који зависе од %s:
Vendor Продавац
Please uninstall the packages first using the package manager and try again. Молимо вас да прво деинсталирате пакете кроз управљач пакетима па да покушате поново.
You are about to downgrade to ((OTRS)) Community Edition and will lose the following features and all data related to these: Враћањем на бесплатно издање ((OTRS)) изгубићете следећа својства и податке повезане са:
Chat Ћаскање
Report Generator Генератор извештаја
Timeline view in ticket zoom Детаљни приказ тикета на временској линији
DynamicField ContactWithData Динамичко поље "Контакт са подацима"
DynamicField Database База података динамичких поља
SLA Selection Dialog Дијалог избора SLA
Ticket Attachment View Преглед прилога уз тикет
The %s skin Изглед %s
PGP Management Управљање PGP кључевима
Add PGP Key Додај PGP кључ
PGP support is disabled PGP подршка је онемогућена
To be able to use PGP in OTRS, you have to enable it first. Да би могли да користите PGP у OTRS, морате га прво омогућити.
Enable PGP support Омогући PGP подршку
Faulty PGP configuration Неисправна PGP конфигурација

Loading…

Please uninstall the packages first using the package manager and try again.
Молимо вас да прво деинсталирате пакете кроз управљач пакетима па да покушате поново.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminOTRSBusinessUninstall
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 1018