Translation

Template: AdminNotificationEvent
Attributes of the current ticket owner user data
53/480
Context English Serbian State
Article Filter Филтер чланка
Only for ArticleCreate and ArticleSend event Само за догађај креирање чланка и слање чланка
Article sender type Тип пошиљаоца чланка
If ArticleCreate or ArticleSend is used as a trigger event, you need to specify an article filter as well. Please select at least one of the article filter fields. Ако се користе догађаји креирање чланка и слање чланка, неопходно је дефинисати филтер чланка. Молим вас селектујте бар једно поље за филтер чланка.
Customer visibility Видљиво клијентима
Communication channel Комуникациони канал
Include attachments to notification Укључи прилоге уз обавштење
Notify user just once per day about a single ticket using a selected transport. Обавети корисника само једном дневно о поједином тикету коришћењем изабраног транспорта.
This field is required and must have less than 4000 characters. Ово поље је обавезно и не сме бити дуже од 4000 карактера.
Notifications are sent to an agent or a customer. Обавештење послато оператеру или клијенту.
To get the first 20 character of the subject (of the latest agent article). Да видите првих 20 слова предмета (последњег чланка оператера).
To get the first 5 lines of the body (of the latest agent article). Да видите првих 5 линија поруке (последњег чланка оператера).
To get the first 20 character of the subject (of the latest customer article). Да видите првих 20 слова предмета (последњег чланка клијента).
To get the first 5 lines of the body (of the latest customer article). Да видите првих 5 линија поруке (последњег чланка клијента).
Attributes of the current customer user data Атрибути података актуелног клијента корисника
Attributes of the current ticket owner user data Атрибути података корисника власника актуелног тикета
Attributes of the current ticket responsible user data Атрибути података одговорног корисника актуелног тикета
Attributes of the current agent user who requested this action Атрибути актуелног корисника оператера који је тражио ову акцију
Attributes of the ticket data Атрибути података тикета
Ticket dynamic fields internal key values Вредности интерних кључева динамичких поља тикета
Ticket dynamic fields display values, useful for Dropdown and Multiselect fields Приказане вредности динамичких поља, корисно за падајућа и поља са вишеструким избором
Use comma or semicolon to separate email addresses. Користите зарез или тачку-зарез за одвајање имејл адреса.
You can use OTRS-tags like <OTRS_TICKET_DynamicField_...> to insert values from the current ticket. Можете користити OTRS тагове као <OTRS_TICKET_DynamicField_...> за уметање вредности из тренутног тикета.
Manage %s Управљај са %s
Downgrade to ((OTRS)) Community Edition Повратак на бесплатно издање ((OTRS))
Read documentation Прочитај документацију
%s makes contact regularly with cloud.otrs.com to check on available updates and the validity of the underlying contract. %s редовно се повезује са cloud.otrs.com за проверу доступних ажурирања и исправности интерних уговора.
Unauthorized Usage Detected Детектована неовлаштена употреба
This system uses the %s without a proper license! Please make contact with %s to renew or activate your contract! Овај систем користи %s без адекватне лиценце! Молимо да контактирате %s за обнову или активацију вашег уговора!
%s not Correctly Installed %s није коректно инсталирана
Your %s is not correctly installed. Please reinstall it with the button below. Ваш %s није коректно инсталиран. Молимо да реинсталирате путем дугмета испод.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 970