Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Send to all group members (agents only)
0/390
Context English Ukrainian State
Agent preferences tooltip Підказка налаштувань агента
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification. Це повідомлення буде відображатись на екрані налаштувань агента у вигляді підказок для цього сповіщення.
Toggle this widget Приховати цей віджет
Events Події
Event Подія
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria. Тут ви можете вибрати, на які події спрацьовуватиме це сповіщення. Додатковий фільтр призначень можна застосувати нижче, щоб відправлення робилося лише для призначень з певним критерієм.
Appointment Filter Фільтр Подій
Type Тип
Title Заголовок
Location Місце розташування
Team Команда
Resource Ресурс
Recipients Одержувачі
Send to Відправити
Send to these agents Надіслати цим агентам
Send to all group members (agents only)
Send to all role members Надіслати всім членам ролі
Send on out of office Надіслано з «Не при справах»
Also send if the user is currently out of office. Також надіслати, якщо користувач зараз не при справах.
Once per day Один раз на день
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport. Повідомляти користувача тільки один раз в день по одній події з використанням обраного способу
Notification Methods Методи Сповіщення
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below. Це можливі методи, що можуть бути використані для відправлення цього сповіщення кожному з одержувачів. Будь ласка, виберіть нижче принаймні один метод.
Enable this notification method Дозволити цей метод сповіщення
Transport Транспорт
At least one method is needed per notification. Принаймні один метод необхідний для кожного сповіщення.
Active by default in agent preferences Типово активний в налаштуваннях агента.
This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents. Це типове значення для призначених агентів-одержувачів, які ще не зробили вибір для цього сповіщення в їх налаштуваннях. Якщо прапорець увімкнений, сповіщення буде відправлено для таких агентів.
This feature is currently not available. Ця функція наразі недоступна.
Upgrade to %s Оновити до %s
Please activate this transport in order to use it.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.uk.po, string 132