Translation

Template: AdminCustomerGroup
Toggle %s Permission for all
24/280
Context English Swahili State
Manage Customer-Group Relations
Simamia mahusiano ya Mteja-Kikundi
Notice
Taarifa
This feature is disabled!
Kipengele hiki hakijaruhusiwa.
Just use this feature if you want to define group permissions for customers.
Tumia kipengele hiki kama unataka kufafanua ruhusa za kikundi kwa wateja.
Edit Customer Default Groups
Hariri kikundi cha chaguo-msingi cha mteja
These groups are automatically assigned to all customers.
Makundi hata yamegaiwa kwa automatiki kwa wateja wote.
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
 
Filter for Groups
Chuja kwa ajili ya makundi
Select the customer:group permissions.
Chagua ruhusa za kikundi za mteja
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer).
Kama hakuna kilichochaguliwa, basi hakuna ruhusa katika kikundi hiki (tiketi zitakuwa hazipatikani kwa wateja).
Search Results
Majibu ya kutafuta
Customers
Wateja
Groups
Makundi
Change Group Relations for Customer
Badili uhusiano wa kikundi kwa mteja
Change Customer Relations for Group
Badili uhusiano wa mteja kwa kikundi
Toggle %s Permission for all
Geuza ruhusa %s kwa wote
Toggle %s permission for %s
Geuza ruhusa %s kwa %s
Customer Default Groups:
Kikundi chaguo-msingi cha mteja
No changes can be made to these groups.
Hakuna mabadiliko yanayoweza kufanywa katika makundi haya.
ro
ro
Read only access to the ticket in this group/queue.
Ufikivu wa kusoma tu kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
rw
rw
Full read and write access to the tickets in this group/queue.
Ufikivu wote wa kusoma na kuandika kwenda kwenye tiketi katika kikundi hiki/foleni.
Customer User Management
Usimamizi wa mtumiaji wa mteja
Add Customer User
Ongeza mtumiaji wa mteja
Edit Customer User
Hariri mtumiaji wa mteja
Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel.
Mtumiaji wa mteja anahitaji kuwa na historia ya mteja na kuingia kupitia paneli ya mteja.
List (%s total)
 
Username
Jina la mtumiaji
Email
Barua pepe
Last Login
Muingio wa mwisho

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 402