Translation

Template: AdminACL
Changed by
13/100
Context English Swahili State
Configuration Import
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Hapa unaweza kupakia faili la usanidi ili kuingiza ACL katika mfumo wako. Faili linahitaji kuwa katika umbizo la .yml kama itakavyohamishwa na moduli ya kuhariri ya ACL.
This field is required. Hili faili linahitajika
Overwrite existing ACLs? Anduka juu ya ACLS zilizokuwepo?
Upload ACL configuration Pakia usanidi wa ACL
Import ACL configuration(s) Leta usanidi wa ACL
Description Maelezo
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. Kutengeneza ACL mpya unaweza kuleta ACL ambazo zimehamishwa kutoka kwenye mfumo mwingine au tengeneza mpya iliyokamilika.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Mabadiliko katika ACL hapa yanaathiri tabia ya mfumo, kama Unatumia data za ACL baadae. Kwa kutumia data za ACL, mabadiliko mapya yaliyofanywa yataandikwa kwneye usanidi.
ACLs ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Tafadhali zingatia: jedwali hili linawakilisha mpangilio wa utekelezaji wa ACL. Kama unahitaji kubadilisha mpangilio ambao ACL unatekelezwa, tafadhali badilisha majina ya ACL yaliyoathiwa.
ACL name Jina la ACL
Comment Maoni
Validity Uhahali
Changed Ilibadilishwa
Changed by Ilibadilishwa
Created Ilitengenezwa
Created by Ilitengenezwa na
Export Hamisha
Copy Nakili
No data found. Hakuna data zilizopatikana
No matches found. Hakuna zinazofanana zilizopatikana
Edit ACL %s Hariri ACL %s
Edit ACL
Go to overview Nenda kwenye mapitio
Delete ACL Futa ACL
Delete Invalid ACL Futa ACL ambazo ni halali
Match settings Mipangilio ya kufanana
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Weka vigezo kwa hii ACL.Tumia 'Sifa' kufananisha na skrini ya sasa au 'Hifadhidaya ya Sifa' kufananisha viumbi vya sasa vya tiketi ambavyo vipo kwenye hiadhidata.
Change settings Badili Mipangilio
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Weka unachotaka kubadillisha kama vigezo vinafanana. Weka akilini kwamba 'Wezekana' ni orodha nyeupe, 'Haiwezekani' ni orodha nyeusi.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 23