Translation

Template: AdminACLEdit
Go to overview
20/140
Context English Swahili State
ACLs ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Tafadhali zingatia: jedwali hili linawakilisha mpangilio wa utekelezaji wa ACL. Kama unahitaji kubadilisha mpangilio ambao ACL unatekelezwa, tafadhali badilisha majina ya ACL yaliyoathiwa.
ACL name Jina la ACL
Comment Maoni
Validity Uhahali
Changed Ilibadilishwa
Changed by Ilibadilishwa
Created Ilitengenezwa
Created by Ilitengenezwa na
Export Hamisha
Copy Nakili
No data found. Hakuna data zilizopatikana
No matches found. Hakuna zinazofanana zilizopatikana
Edit ACL %s Hariri ACL %s
Edit ACL
Go to overview Nenda kwenye mapitio
Delete ACL Futa ACL
Delete Invalid ACL Futa ACL ambazo ni halali
Match settings Mipangilio ya kufanana
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Weka vigezo kwa hii ACL.Tumia 'Sifa' kufananisha na skrini ya sasa au 'Hifadhidaya ya Sifa' kufananisha viumbi vya sasa vya tiketi ambavyo vipo kwenye hiadhidata.
Change settings Badili Mipangilio
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Weka unachotaka kubadillisha kama vigezo vinafanana. Weka akilini kwamba 'Wezekana' ni orodha nyeupe, 'Haiwezekani' ni orodha nyeusi.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Onyesha maudhui
Edit ACL Information
Name Jina
Stop after match Simama baada ya kufanana
Edit ACL Structure
Save ACL
Save Hifadhi
or Au

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swahili
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sw.po, string 32